Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti


Dokumenti za diplomski ispit

Obrazac za sažetak nalazii se pod naslovom Template sazetka. Možete skinuti oba dokumenta i ispunjeni obrazac poslati na referada@grad.unizg.hr, ili dostaviti na disketi/CDu u studentsku referadu. U slučaju da niti jedan obrazac ne možete ispuniti: Sažetak skinite na disk sa desnim klikom miša Save Target As, i spremite u folder Templates (C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates, ukoliko niste Administrator na tom računalu umjesto Administrator koristite svoje koriničko ime, npr. C:\Documents and Settings\Tomislav\Application Data\Microsoft\Templates). Spremljeni template se nalazi u Wordu pod General Templates. Ukoliko niste u mogućnosti ispuniti obrazac, kreirajte vlastiti dokument koji sadrži sva definirana polja iz primjera.
Sažetak molimo spremiti u .doc ('97-'03).