Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Registracija korisnika

Za prijavu za upis u 1. godinu diplomskog studija potrebno je:

  1. Registrirati se
  2. Obaviti prijavu za upis u 1. godinu diplomskog studija prema obavijesti o prijavama za upis u 1. godinu diplomskog studija (prijavljujete se sa korisničkim imenom i lozinkom koju ste koristili prilikom registracije pod točkom 1)
Željena lozinka
Ime
Prezime
Diplomski Upisi