Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upis u 1. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Građevinarstvo

Ak godina 2023./2024.:

Odluka o kriterijima za upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u ak. godini 2023./2024.

Odluka o broju slobodnih mjesta i kriterijima za upis u 1 god PD studija u ak. godini 2023./2024. - Hrvati izvan RH

 

 

 

 

Ak godina 2022/2023.:

OBAVIJEST O UPISU U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO 

UPUTE ZA KORIŠTENJE APLIKACIJE UPISI - BRUCOŠI

RANG LISTA - UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA - HRVATI IZVAN RH

ODLUKA O BROJU SLOBODNIH MJESTA I MJERILIMA ZA UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA - AK. GODIN 22/23 - DRŽAVLJANI REPUBLIKE UKRAJINE POD PRIV. ZAŠTITOM U RH

 

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU PREDDIPLOMSKIH, INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH TE STRUČNIH PREDDIPLOMSKIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023. - SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

DOPUNA NATJEČAJA -kandidati iz Republike Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj

ODLUKA o kvotama za upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo - akademska godina 2022./2023.

ODLUKA o kriterijima za upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo - akademska godina 2022./2023.

ODLUKA o broju slobodnih mjesta i kriterijima za upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo - ak god 2022-2023 - Hrvati izvan RH 

OBRAZAC - PRIJAVA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA - Hrvati izvan RH

OBRAZAC - PRIJAVA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA - državljani Republike Ukrajine

PRIZNAVANJE ISPITA POLOŽENIH NA DRUGOM VISOKOM UČILIŠTU - rok za predaju zamolbe je od 1. rujna 2022. do 15. rujna 2022. Zamolba se predaje pisarnici Građevinskog fakulteta (Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića-Miošića 26, 10 000 Zagreb - pisarnica). Obrazac zamolbe možete preuzeti na poveznici: /images/50011677/ZAMOLBA ZA PRIZNAVANJE ISPITA.pdf


Obavijesti

GRAĐEVINSKI FAKULTET
 Zagreb, Fra Andrije Kačića Miošića 26 (privremena lokacija: Sveti Duh 129)

 

 

Dekan: dr. sc. Domagoj Damjanović, redovni profesor
Prodekanica za nastavu: dr. sc. Petra Gidak, izvanredna profesorica
Prodekanica za znanost: dr. sc. Ana Baričević, izvanredna profesorica
Prodekan za međunarodne odnose i suradnju: dr. sc. Tomislav Kišiček, redovni profesor
Prodekanica za poslovanje: dr. sc. Danijela Jurić Kaćunić, redovna profesorica
Tajnica fakulteta: Ana Protrka Čičak, dipl.iur.

Građevinarstvo je jedna od najstarijih tehničkih struka koja se bavi svim fazama cjelovitog postupka izvođenja hidrotehničkih i prometnih objekata te objekata visokogradnje: planiranjem, projektiranjem i izgradnjom građevina, proizvodnjom materijala i predgotovljenih elemenata te ispitivanjem tla, materijala i konstrukcija, ne zanemarujući pritom održivi razvoj i zaštitu okoliša.
Visokoškolsko obrazovanje u građevinarstvu započelo je razmjerno rano: u Europi sredinom 18. stoljeća, a u nas osnutkom Tehničke visoke škole u Zagrebu 1919. godine. Prvi su naši studenti građevinarstva diplomirali 1923.; do rujna 2018. preddiplomski studij završilo je 1839 studenata, diplomiralo je 9217 od kojih 7708 na dodpilomskom studiju i 1509 na diplomskom studiju, magistriralo je 560 polaznika, poslijediplomski specijalistički studi završilo je 42 studenta, a promovirana su 275 doktora znanosti.
Građevinski fakultet ustrojen je u devet zavoda (geotehnika, hidrotehnika, konstrukcije, matematika, materijali, organizacija i ekonomika građenja, prometnice, tehnička mehanika, zgradarstvo). Nastavni, znanstveni i stručni rad odvija se u suvremeno opremljenim predavaonicama i učionicama, kabinetima, laboratorijima, kompjutorskim učionicama i knjižnici.


Prijediplomski sveučilišni studij građevinarstva

Od ak. god. 2005./2006. izvodi se trogodišnji prijediplomski sveučilišni studij građevinarstva prema smjernicama Bolonjske deklaracije. Mogu ga upisati osobe koje su završile četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a usmjeren je na stjecanje znanstvenih temelja struke potrebnih onima koji će nastaviti svoje obrazovanje na diplomskom studiju, ne zanemarujući pritom ni stručna znanja neophodna onima koji će se nakon preddiplomskoga studija zaposliti. Završetak studija donosi 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka / sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinarstva.
Prvostupnici su osposobljeni za projektiranje manje složenih konstrukcija i za vođenje manjih građevinskih zahvata, a kao suradnici mogu sudjelovati u projektiranju, izvođenju i nadziranju većih građevinskih zahvata. Mogu se zaposliti u tvrtkama koje se bave projektiranjem, gradnjom, nadzorom i održavanjem objekata visokogradnje te geotehničkih, hidrotehničkih i prometnih građevina, u ustanovama državne i lokalne uprave i drugdje.
Prvostupnici mogu nastaviti obrazovanje na diplomskim sveučilišnim ili specijalističkim stručnim studijima građevinarstva, kao i na studijima drugih tehničkih struka. Program preddiplomskoga studija akreditirala je ugledna inozemna agencija ASIIN te mu je dodijeljen certifikat EUR-ACE Label što prvostupnicima olakšava upis i na većinu diplomskih studija građevinarstva u Europi ili zapošljavanje u zemljama Europske unije.


Diplomski sveučilišni studij građevinarstva

Nastava na dvogodišnjem diplomskom sveučilišnom studij građevinarstva izvodi se od ak. god. 2008./2009. na sedam smjerova. Studij je ponajprije namijenjen osobama koje su završile preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva, a žele produbiti znanja u granama geotehnike, hidrotehnike, konstrukcija, materijala, organizacije građenja, prometnica ili teorije i modeliranja konstrukcija. Upisati se, uz polaganje razlikovnih predmeta, mogu i oni koji su završili preddiplomski sveučilišni studij iz srodnih tehničkih znanosti ili stručni studij građevinarstva. Nakon završetka studija stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv magistra inženjerka / magistar inženjer građevinarstva.
Magistri inženjeri osposobljeni su za obavljanje visoko stručnih poslova u rješavanju složenih inženjerskih problema, za vođenje timova, za razvojna i znanstvena istraživanja u izabranoj grani građevinarstva i za daljnje stručno ili znanstveno usavršavanje. Obrazovanje mogu nastaviti na poslijediplomskim doktorskim ili specijalističkim studijima. Zaposliti se mogu u tvrtkama koje se bave projektiranjem, gradnjom, nadzorom i održavanjem građevina, u visokoškolskim ustanovama, ustanovama državne i lokalne uprave i drugdje.
I program diplomskog studija akreditirala je inozemna agencija ASIIN i dodijelila mu certifikat EUR-ACE Label, tako da su i magistrima inženjerima građevinarstva vrata Europe otvorena.


Upisi na prijediplomski sveučilišni studij građevinarstva

Akademske godine 2010./2011. uvedena je Državna matura kao zamjena za prijamne ispite. Dodatna informacije o prijavi na studijske programe možete provjeriti na internetskoj stranici www.postani-student.hr Središnjeg prijavnog ureda.

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski sveučilišni studij građevinarstva na Građevinskom fakultetu sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

A. Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 400 bodova

B. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Hrvatski jezik:                                do 50 bodova
  • Matematika (viša razina):               do 450 bodova
  • Fizika*:                                          do 100 bodova
    *Nije uvjet za upis na studij, ali donosi bodove ako je predmet položen na državnoj maturi
C. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

    IZRAVAN UPIS  za jedno od sljedećih postignuća:
  • Sudjelovanje na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika i Fizika te osvojeno prvo do treće mjesto na državnim natjecanjima u RH iz discipline graditeljske tehnologije.
Svi pristupnici su obveznici polaganja državne mature uključujući i osobe koje su srednjoškolsko obrazovanje završile prije 2010. godine u Republici Hrvatskoj.
 
Studenti strani državljani sami snose troškove studiranja i plaćaju trostruki iznos školarine studenata hrvatskih državljana.
 
Dodatne obavijesti:
GRAĐEVINSKI FAKULTET – STUDENTSKA REFERADA
Sveti Duh 129, Zagreb
telefon: 01/3780-128
e-mail: referada@grad.unizg.hr