Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 1691 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Ante Dodig Fizikalni i numerički model riblje staze Goran Lončar 14.10.2019.
Kristina Fištrić Idejno rješenje nastavka državne ceste DC 12, dionica Malo Korenovo - Obrovnica Ivica Stančerić 14.10.2019.
Dolores Busija Prikaz i analiza sustava praćenja i kontrole gradnje na projektu izgradnje sustava za pročišćavanje otpadnih voda Ivica Završki 14.10.2019.
Ivan Ćurković Eksperimentalna analiza mosta na autocesti Marko Bartolac 14.10.2019.
Iva Ereš Projektiranje sastava sanacijskih i podljevnih mortova Marijan Skazlić 14.10.2019.
Marta Fijačko Proračun čelične hale za proizvodnju peleta na požar Davor Skejić 14.10.2019.
Sara Bolonja Kalibracija SHINGLE modela za proračun erozije šljunčanih plaža Dalibor Carević 14.10.2019.
Karlo Božić Primjena Metode kritičnog lanca i Monte Carlo simulacije kod planiranja i praćenja izgradnje Dječjeg vrtića u Resniku Ivana Burcar Dunović 14.10.2019.
Petra Cesarec Idejni projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Labin-Raša Dražen Vouk 14.10.2019.
Ivan Čakarić Analiza toplinskih mostova u zgradi od križno lameliranog drva Bojan Milovanović 14.10.2019.
Juraj Drašković Projektiranje lukobrana na pilotima Dalibor Carević 14.10.2019.
Suzana Ereiz Eksperimentalna i numerička analiza katedrale Sv. Jakova u Šibeniku Ivan Duvnjak 14.10.2019.
Mateja Fabečić Razvoj metode ekvivalentnog trajanja za procjenu valnih visina iz mjerenih podataka o vjetru Dalibor Carević 14.10.2019.
Kristina Falak Procjena ponašanja postojeće armiranobetonske zgrade na djelovanje potresa - dilatacija A Mario Uroš 14.10.2019.
Dominik Antunović Korupcija i antikorupcijske mjere u građevinarstvu Anita Cerić 14.10.2019.
Josip Baraba Proračun armiranobetonske stambene zgrade Tomislav Kišiček 14.10.2019.
Filip Borak Suvremeni pristupi proračunu potresnog djelovanja na AB konstrukcije Mislav Stepinac 14.10.2019.
Tatjana Boričić Analiza troškova i koristi sanacije zgrade Hrvatskog muzeja arhitekture Lana/Ivana Lovrenčić Butković/Burcar Dunović 14.10.2019.
Katarina Franjković Idejno rješenje sustava oborinske odvodnje na DC414: dionica Sparagovići - Doli (poddionica PUO Sparagovići - Vijadukt Prapratno) Saša Ahac 14.10.2019.
Daria Franulović Primjena metoda parcijalnih faktora na mostu Pavičići Marija Kušter Marić 14.10.2019.