Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Odbor za poslovanje i razvoj

Odbor za poslovanje i razvoj čini 11 članova.

Zadaci Odbora su prvenstveno:

- razmatrati odnosno predlagati akte, te izmjene i dopune akata, a koji su vezani na poslovanje i razvoj Građevinskog fakulteta

- razmatrati prijedlog proračuna Fakulteta kao i sva izvješća vezana na stručnu djelatnost

- razmatrati i predlagati plan osiguranja vlastitih sredstava za opremanje i akreditiranje laboratorija, nabavu znanstvenož

   istraživačke opreme te održavanje i razvoj informatičke infrastrukture

- obavljati poslove u vezi s organizacijom stručne i razvojne djelatnosti fakulteta

- obavljati i druge poslove u skladu sa Statutom fakulteta, te poslove koje mu povjeri Fakultetsko vijeće.

 

Članovi odbora za poslovanje i razvoj su:

prof. dr. sc. Danijela Jurić Kaćunić
predsjednica - prodekanica
Ana Protrka Čičak
tajnica fakulteta
prof. dr. sc. Meho-Saša Kovačević
iz Zavoda za geotehniku
prof. dr. sc. Neven Kuspilić
iz Zavoda za hidrotehniku
prof. dr. sc. Vlatka Rajčić
iz Zavoda za konstrukcije
prof. dr. sc. Tomislav Došlić
iz Zavoda za matematiku
prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur
iz Zavoda za materijale
prof. dr. sc. Ivica Završki
iz Zavoda za organizaciju, tehnologiju i menadžment
prof. dr. sc. Tatjana Rukavina
iz Zavoda za prometnice
izv. prof. dr. sc. Ivan Duvnjak
iz Zavoda za tehničku mehaniku
izv. prof. art. dr. sc. Silvio Bašić
iz Samostalne katedre za zgradarstvo
izv. prof. dr. sc. Josip Atalić
iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo