Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Sjednice u akademskoj godini 2023./2024.

3. do 5. listopada 2023. – izvanredna sjednica  Zapisnik

8. studenog 2023.,  Dnevni red  Zapisnik  

6. prosinca 2023.,  Dnevni red  Zapisnik 

7. veljače 2024.,  Dnevni red  Zapisnik  

21. veljače 2024. – Svečana sjednica povodom Dana Fakulteta, 

20. ožujka 2024.,

8. svibnja 2024., 

10. srpnja 2024., 

11. rujna 2024.

Sukladno odredbama članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15, 69/22) Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet osigurava neposredan uvid u rad na način da omogućava da sjednicama Fakultetskog vijeća može prisustvovati jedna osoba kao javnost. Prijava se šalje putem elektroničke pošte: pisarnica@grad.unizg.hr s naznakom: ime, prezime, datum sjednice kojoj se želi prisustvovati.

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet nije dužan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama naprijed navedenog Zakona.