Fakultetsko vijeće
Fakultetsko vijeće čine svi nastavnici Građevinskog fakulteta, predstavnici studenata, predstavnici suradnika u nastavi i predstavnici znanstvenih novaka.
Utvrđuje se okvirni Plan održavanja redovitih sjednica Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018.
 
11. listopada 2017.

8. studenog 2017.

6. prosinca 2017.

7. veljače 2018.

21. veljače 2018.

21. ožujka 2018.

23. svibnja 2018.

4. srpnja 2018.

19. rujna 2018.
 
 
 

Fakultetsko vijeće - pristup materijalima