Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće čine svi nastavnici Građevinskog fakulteta, predstavnici studenata, predstavnici suradnika u nastavi i predstavnici znanstvenih novaka.

Utvrđuje se okvirni Plan održavanja redovitih sjednica Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021.

 

7. listopada 2020. (konstituirajuća)
 
11. studenoga 2020.
 
9. prosinca 2020.
 
3. veljače 2021.
 
22. veljače 2021. - obilježavanje Dana fakulteta
 
24. ožujka 2021.
 
12. svibnja 2021.
 
7. srpnja 2021.
 
15. rujna 2021.
 

Fakultetsko vijeće - pristup materijalima