Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće čine stalni i izabrani članovi. Stalne članove Vijeća čine svi zaposlenici na znanstveno-nastavnim radnim mjestima. Izabrane članove čine predstavnici ostalih nastavnika koji su s Fakultetom sklopili ugovor o radu na neodređeno vrijeme, predstavnici asistenata, predstavnici viših asistenata, predstavnici zaposlenika izabranih na stručna radna mjesta i predstavnici studenata.

Utvrđuje se okvirni Plan održavanja redovitih sjednica Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024.:

08. studenog 2023.

06. prosinca 2023.

07. veljače 2024.

21. veljače 2024. - obilježavanje Dana fakulteta

20. ožujka 2024.

8. svibnja 2024.

10. srpnja 2024.

11. rujna 2024.