Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Priručnik osnovnih grafičkih standarda

U repozitoriju naveden je Priručnik osnovnih grafičkih standarda Fakulteta.

Upute za izradu potpisa u e-pošti koja se šalje putem MS Outlook-a, memorandumi, fontovi i logo GF-a u vektorskim formatima nalaze se u repozitoriju dokumenata djelatničkog intraneta.


Repozitorij