Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 288 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Domagoj Nakić Primjena muljeva s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u betonskoj industriji Dražen/Nina Vouk/Štirmer 18.12.2017.
Marina Frančić Smrkić Otpornost betonskih elemenata armiranih recikliranim čeličnim vlaknima pri zamoru Domagoj Damjanović 15.12.2017.
Tihomir Dokšanović Bočno-torzijsko izvijanje aluminijskih elemenata s otvorenim nesimetričnim poprečnim presjekom Ivica/Damir Džeba/Markulak 15.11.2017.
Mariela Sjekavica Sustav za rano upozorenje kod upravljanja građevinskim projektima Mladen Radujković 19.10.2017.
Adis Skejić Numeričko modeliranje utjecaja interakcije armature i nekoherentnog zasipa u proračunu stabilnosti zidova od armiranoga tla Tomislav Ivšić 03.10.2017.
Jadran Berbić Model upravljanja hidrotehničkim sustavima pomoću predviđanja nadziranim učenjem Eva Ocvirk 27.09.2017.
Sanja Šurdonja Numerički model provozne brzine kružnoga raskrižja Vesna Dragčević 25.05.2017.
Ivan Ćurković Ponašanje posmičnih stijena sa spregnutom ispunom pri djelovanju potresa Davor Skejić 16.02.2017.
Dalibor Gelo Ocjena primjenjivosti nelinearne metode postupnog guranja na niskoj građevini od kamena Mladen Meštrović 18.11.2016.
Marina Bubalo Model predviđanja koncentracije nitrata u podzemnim vodama pod utjecajima iz poljoprivrede Neven/Davor Kuspilić/Romić 29.09.2016.
Mario Galić Razvijajući model planiranja i optimizacije lanca procesa proizvodnje, transporta i ugradnje asfalta Ivica Završki 13.07.2016.
Lovorka Librić Klasifikacija tla zasnovana na rezultatima statičkog penetracijskog pokusa Meho-Saša Kovačević 01.06.2016.
Tanja Mališ Analiza stabilnosti bočno pridržanih tankostijenih nosača otvorenog poprečnog presjeka Diana Šimić Penava 31.05.2016.
Ivo Haladin Ocjena stupnja prigušenja vibracija tramvajskih kolosijeka primjenom metode prolaska tračničkih vozila Stjepan Lakušić 26.02.2016.
Marija Demšić Nelinearna analiza oscilacija kabela i njihove interakcije s konstrukcijom Verica Raduka 17.12.2015.
Dijana Oskoruš Doprinos analizi dinamike suspendiranoga nanosa srednjega toka rijeke Save Neven Kuspilić 01.10.2015.
Mario Bačić Kontrola kvalitete injektiranja štapnog sidra analizom dinamičkog odziva Danijela Jurić Kaćunić 23.07.2015.
Josip Sertić Model vrednovanja organizacijske, tehnološke i institucionalne složenosti u građevinarstvu Ivica Završki 21.07.2015.
Josipa Domitrović Optimizacija sastava nevezanih nosivih slojeva kolničkih konstrukcija s dodatkom recikliranog asfaltnog agregata Tatjana Rukavina 17.07.2015.
Marko Bartolac Svojstva predgotovljenih konstruktivnih elemenata s djelomičnom zamjenom armature recikliranim čeličnim vlaknima Joško Krolo 16.07.2015.