Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 281 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Ivan Ćurković Ponašanje posmičnih stijena sa spregnutom ispunom pri djelovanju potresa Davor Skejić 16.02.2017.
Dalibor Gelo Ocjena primjenjivosti nelinearne metode postupnog guranja na niskoj građevini od kamena Mladen Meštrović 18.11.2016.
Marina Bubalo Model predviđanja koncentracije nitrata u podzemnim vodama pod utjecajima iz poljoprivrede Neven/Davor Kuspilić/Romić 29.09.2016.
Mario Galić Razvijajući model planiranja i optimizacije lanca procesa proizvodnje, transporta i ugradnje asfalta Ivica Završki 13.07.2016.
Lovorka Librić Klasifikacija tla zasnovana na rezultatima statičkog penetracijskog pokusa Meho-Saša Kovačević 01.06.2016.
Tanja Mališ Analiza stabilnosti bočno pridržanih tankostijenih nosača otvorenog poprečnog presjeka Diana Šimić Penava 31.05.2016.
Ivo Haladin Ocjena stupnja prigušenja vibracija tramvajskih kolosijeka primjenom metode prolaska tračničkih vozila Stjepan Lakušić 26.02.2016.
Marija Demšić Nelinearna analiza oscilacija kabela i njihove interakcije s konstrukcijom Verica Raduka 17.12.2015.
Dijana Oskoruš Doprinos analizi dinamike suspendiranoga nanosa srednjega toka rijeke Save Neven Kuspilić 01.10.2015.
Mario Bačić Kontrola kvalitete injektiranja štapnog sidra analizom dinamičkog odziva Danijela Jurić Kaćunić 23.07.2015.
Josip Sertić Model vrednovanja organizacijske, tehnološke i institucionalne složenosti u građevinarstvu Ivica Završki 21.07.2015.
Josipa Domitrović Optimizacija sastava nevezanih nosivih slojeva kolničkih konstrukcija s dodatkom recikliranog asfaltnog agregata Tatjana Rukavina 17.07.2015.
Marko Bartolac Svojstva predgotovljenih konstruktivnih elemenata s djelomičnom zamjenom armature recikliranim čeličnim vlaknima Joško Krolo 16.07.2015.
Mislav Stepinac Spojevi kompozitnih sustava drvo-nosivo staklo u potresnom okruženju Vlatka/Roko Rajačić/Žrnić 13.07.2015.
Ivan Duvnjak Ocjena oštećenja plošnih konstrukcija primjenom dinamičkih parametara Mladenko Rak 17.04.2015.
Josip Pišković Pouzdanost priključaka pravokutnih šupljih profila izvedenih čelnim pločama i vijcima Darko Dujmović 10.04.2015.
Darko Barbalić Tip-specifični indikatori hidroloških promjena za Dunavski sliv u Hrvatskoj Neven Kuspilić 19.02.2015.
Zvonko Sigmund Organizacijski model ublažavanja rizika potresne povredljivosti javnih zgrada Mladen/Damir Radujković/Lazarević 18.12.2014.
Ana Baričević Doprinos razvoju održivog hibridnog mikroarmiranog betona primjenom produkata reciklaže otpadnih guma Dubravka Bjegović 14.11.2014.
Kristina Potočki Primjena valićne transformacije u analizi hidroloških vremenskih serija Neven Kuspilić 14.11.2014.