Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Odbor za udžbenike, skripta i publikacije

Odbor za udžbenike, skripta i publikacije čini deset članova.
Zadaci odbora su prvenstveno
 -  razmatrati stanje udžbenika, skripata i publikacija poglavito iz kolegija dodiplomskog studija
 -  predlagati godišnji plan sredstava za donošenje novih udžbenika, skripata i publikacija
 -  obavljati i druge poslove u skladu sa Statutom fakulteta, te poslove koje mu povjeri Fakultetsko vijeće

Članovi Odbora za udžbenike, skripta i publikacije su:

iz Zavoda za geotehniku
iz Zavoda za hidrotehniku
iz Zavoda za konstrukcije
iz Zavoda za matematiku
iz Zavoda za materijale
iz Zavoda za organizaciju i ek. građenja
iz Zavoda za prometnice
iz Zavoda za tehničku mehaniku
Samostalna katedra za zgradarstvo
Zajedničke službe

Dora Ana Drmić

predstavnik studenata