Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Uprava fakulteta

Dekan: prof.dr.sc. Stjepan Lakušić
Prodekan za nastavu: izv.prof.dr.sc. Domagoj Damjanović

Prodekanica za znanost: prof.dr.sc. Nina Štirmer
Prodekanica za poslovanje: izv.prof.dr.sc. Danijela Jurić Kaćunić
Prodekanica za međunarodne odnose i suradnju: prof.dr.sc. Ana Mandić Ivanković
Tajnica fakulteta: Ana Protrka Čičak, dipl.iur.

Ured dekana
Telefon: +385 1 4639 255
Telefax: +385 1 4639 206
E-mail: ured.dekana@grad.unizg.hr