Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
Članovi povjerenstva za međunarodnu suradnju
 
prof. dr. sc. Tomislav Kišiček
predsjednik
izv. prof. dr. sc. Mario Bačić
iz Zavoda za geotehniku
izv. prof. dr. sc. Damir Bekić
iz Zavoda za hidrotehniku
prof. dr. sc. Vlatka Rajčić
iz Zavoda za konstrukcije
doc. dr. sc. Nikola Adžaga
iz Zavoda za matematiku
prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur
iz Zavoda za materijale
doc. dr. sc. Zvonko Sigmund
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment
dr. sc. Tamara Džambas
iz Zavoda za prometnice
izv. prof. dr. sc. Mario Uroš
iz Zavoda za tehničku mehaniku
Marinko Sladoljev, pred.
iz Samostalne katedre za zgradarstvo
doc. dr. sc. Gordon Gilja
ECTS koordinator
Marija Milić
Ured za međunarodnu suradnju

Zadaci Povjerenstva su prvenstveno:

  • Pomoć prodekanu u ostvarivanju kontakata s visokim učilištima izvan Republike Hrvatske i s međunarodnim organizacijama
  • Praćenje prijava međunarodnih projekata
  • Praćenje međunarodne mobilnosti nastavnika, suradnika i studenata
  • Sudjelovanje u provedbi međunarodnih akreditacija Fakulteta
  • Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom Fakulteta, te poslove koje mu povjeri dekan i Fakultetsko vijeće.