Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 50 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Viktor Pernjek Projekt organizacije građenja za kompleks obiteljskih kuća u Bad Krozingenu, Njemačka Mladen Vukomanović 08.12.2014.
Velimir Šilec Primjena i implementacija BIM pristupa na Koncept Membrain Mladen Vukomanović 23.10.2014.
Damir Jazvić Izbor mehanizacije za projekt izgradnje južnog nasipa retencije Lonjsko polje Mladen Vukomanović 19.02.2015.
Sonja Kolarić Primjena Building Information Modelinga na edukaciju studenata diplomskog studija, smjer Organizacija građenja Mladen Vukomanović 02.07.2015.
Ivan Milinović Izvedba masovnih zemljanih radova kod izvedbe nasute brane kod Osijeka Mladen Vukomanović 02.07.2015.
Antonija Mrkonjić Projekt organizacije građenja za stambeni objekt Mladen Vukomanović 02.07.2015.
Dragana Pavlović Komparacija primjene BIM tehnologije u svijetu i Hrvatskoj Mladen Vukomanović 02.07.2015.
Ivana Vlahov Izbor strojeva i tehnološke opreme za građenje pristupnih cesta mostu kopno - otok Čiovo Mladen Vukomanović 02.07.2015.
Jelena Canjuga Pregled korištenja računalnih aplikacija za primjenu BIM-a i razvoj pripadajućih standarda Mladen Vukomanović 25.09.2015.
Matej Čuljak Rekonstrukcija i nadogradnja hotela Park u Slavonskom Brodu Mladen Vukomanović 25.09.2015.
Darko Krekić Izbor mehanizacije za projekt dijela luke Gaženica Mladen Vukomanović 22.10.2015.
Antun Milašinčić Projekt organizacije građenja dječjeg vrtića "Krašić" Mladen Vukomanović 04.07.2013.
Miran Vidović Projekt organizacije građenja stambeno poslovne građevine "A2" Mladen Vukomanović 04.07.2013.
Karlo Levak Projekt organizacije građenja pilotnog postrojenja Pliva Hrvatska d.o.o. Mladen Vukomanović 17.09.2013.
Marko Perinčić Organizacija građenja ŽUPANIJSKE CESTE Ž 5025 dionica Rujevica-Marinici Mladen Vukomanović 17.09.2013.
Filip Škripelj Projekt organizacije građenja stambenog objekta Rotirajuće naselje kuća Mladen Vukomanović 17.09.2013.
Zvonimir Barać Organizacija gradilišta za most Studenčica Mladen Vukomanović 20.02.2014.
Matej Mihić Projekt organizacije građenja za upravnu zgradu TDR u Zagrebu Mladen Vukomanović 05.07.2012.
Frankopan Jemrić Projekt organizacije građenja za most preko rijeke Drave Mladen Vukomanović 25.10.2012.
Nino Kovačić Implementacija Design & Build modela u građevinarstvu Republike Hrvatske Mladen Vukomanović 03.07.2014.