Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova

Završni rad Prikaži sve


Napredna pretraga

Ukupno: 2431 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Rad Datum obrane
Ime Prezime
Ivan Bulaja Toplinski mostovi kod rekonstrukcije zgrada Silvio Bašić Završni rad 27.09.2022.
Anđela Čelar Numerički proračun konstrukcije urbane vile Mladen Meštrović Završni rad 27.09.2022.
Jelena Boban Analiza opasnosti od poplava mora na području Istarske županije Damir Bekić Završni rad 27.09.2022.
Lucija Bučanac Kolnici niske razine bučnosti Josipa Domitrović Završni rad 27.09.2022.
Damjan Cambj Primjena jezgre poprečnog presjeka kod kosog savijanja i ekscentričnog pritiska Marina Frančić Smrkić Završni rad 27.09.2022.
Marko Čačić Zidane konstrukcije Nikolina Vezilić Strmo Završni rad 27.09.2022.
Antonio Antić Usporedba metode sila i metode pomaka Petra Gidak Završni rad 27.09.2022.
Ivan Biljan Dimenzioniranje nosača opterećenih na torziju i aksijalnu silu Diana Šimić Penava Završni rad 27.09.2022.
Ani Bratoš Zelena pročelja Nikolina Vezilić Strmo Završni rad 27.09.2022.
Ana-Marija Brkić Zamjena oštećenog mosta Ana Mandić Ivanković Završni rad 27.09.2022.
Stjepan Burić Plavljenje grada Splita poplavama od mora Goran Lončar Završni rad 27.09.2022.
Tina Burić Savojna čvrstoća ravnih štapova Ana/Marina Skender/Frančić Smrkić Završni rad 27.09.2022.
Karla Crnjak Posebne kolosiječne konstrukcije u željezničkim tunelima Ivo Haladin Završni rad 27.09.2022.
Anamarija Cvrtila Beton od recikliranog agregata Bojan Milovanović Završni rad 27.09.2022.
Anton Batelić Analiza karakteristika oborina na temelju načina korištenja zemljišta i indikatora poplavnih događaja na području grada Zagreba Damir Bekić Završni rad 27.09.2022.
Toma Akmadžić Vodeni tućak Goran Gjetvaj Završni rad 27.09.2022.
Lucijano Bajić Procjena oštećenja tipične zidane zgrade u Zagrebu nakon potresa Marta Šavor Novak Završni rad 27.09.2022.
Ante Barišić Proračun sastavljenih drvenih nosača Ana/Marina Skender/Frančić Smrkić Završni rad 27.09.2022.
Mate Boroša Uloga Mohrovih kružnica u mehanici tla Meho-Saša Kovačević Završni rad 27.09.2022.
Roberta Čipčić Analiza trenda hidroklimatskih serija na slivu rijeke Krapine Damir/Kristina Bekić/Potočki Završni rad 27.09.2022.