Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 31 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Ada Habenšus Upravljanje oborinskim dotokom s prometnica Dražen Vouk 21.09.2021.
Perica Meštrović Pročišćavanje otpadnih voda procesima elektrokoagulacije Dražen Vouk 21.09.2021.
Karlo Debeljak Održivo upravljanje oborinskim vodama u urbanim sredinama Dražen Vouk 07.09.2021.
Lovro Babić Idejno rješenje biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 50 ES Dražen Vouk 13.07.2021.
Lucija Sudinja Pročišćavanje zauljenih otpadnih voda Dražen Vouk 22.09.2020.
Sara Banovec Pročišćavanje otpadnih voda elektrokemijskim postupcima Dražen Vouk 22.09.2020.
Armano Čibarić Mikrovalno sušenje mulja Dražen Vouk 08.09.2020.
Luka Konosić Primjena THP procesa na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Dražen Vouk 24.09.2019.
Andrea Burić Analiza utjecaja ispuštanja sanitarnih otpadnih voda na rijeku Maticu na dionici nizvodno od grada Vrgorca Dražen Vouk 24.09.2019.
Antonela Domović Idejno rješenje polja za ozemljavanje mulja na UPOV 25000 ES Dražen Vouk 25.09.2018.
Robert Fliszar Idejno rješenje ispuštanja pročišćenih voda aglomeracije Kraljevica u more Dražen Vouk 25.09.2018.
Andro Radović Idejno rješenje UPOV-a Župa Dubrovačka s II. stupnjem pročišćavanja Dražen Vouk 25.09.2018.
Luka Rončević Idejno rješenje UPOV-a Šibenik s I. stupnjem pročišćavanja Dražen Vouk 25.09.2018.
Petar Senković Idejno rješenje UPOV-a kapaciteta 5000ES s drugim stupnjem pročišćavanja Dražen Vouk 25.09.2018.
Martina Kovačević Studija o utjecaju ispuštanja sanitarnih otpadnih voda na rijeku Krapinu na dionici od Bedekovčine do ušća u rijeku Savu Dražen Vouk 11.09.2018.
Anđela Dukić Idejno rješenje pogona za solarno sušenje mulja na UPOV 25000 ES Dražen Vouk 11.09.2018.
Adriana Bolf Polja za ozemljavanje mulja u Hrvatskoj Dražen Vouk 10.07.2018.
Paula Kardum Biološko uklanjanje fosfora Dražen Vouk 26.09.2017.
Petra Cesarec Idejno rješenje nadogradnje UPOV-a kapaciteta 1200000ES s uklanjanjem fosfora Dražen Vouk 26.09.2017.
Sara Bolonja Idejno rješenje podmorskog ispusta s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 31500 ES Dražen Vouk 26.09.2017.