Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 2283 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Sara Cibilić 3-D printani beton Ivana Banjad Pečur 08.09.2020.
Monika Bilić Aeracija bioloških reaktora na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Dražen Vouk 27.09.2016.
Matea Gudelj Aerodinamičke sile Goran Gjetvaj 22.09.2015.
Ante Kovačević Aerodinamičke sile na jedrilicu Goran Gjetvaj 26.09.2017.
Tena Galović Akcijski plan za poplave na slivu rijeke Save Neven Kuspilić 10.11.2015.
Ante Katić Aksijalno opterećenje i deformacije štapova Domagoj Damjanović 11.09.2012.
Filip Vusić Aksijalno opterećenje štapova Ivan Duvnjak 13.07.2021.
Mateja Vukovac Aksijalno opterećenje štapova Marko Bartolac 24.09.2019.
Antonija Kolić Aksijalno udarno opterećenje štapa promjenljivog poprečnog presjeka Diana Šimić 25.09.2012.
Nikola Pokrajčić Aktivni i pasivni tlak na potporni zid Meho-Saša Kovačević 10.09.2019.
Goran Pelemiš Akumulacija Boris Beraković 05.10.2009.
Ivan Ćorić Alpske zupčaste željeznice Ivo Haladin 12.07.2022.
Željka Lončar Aluminotermijski postupak zavarivanja Stjepan Lakušić 27.09.2011.
Hrvoje Sastić Anaerobna stabilizacija mulja Davor Malus 05.10.2009.
Ivona Ivanković Analitička metoda određivanja elastične linije Želimir Šimunić 25.09.2012.
Mate Dragičević Analitičke metode određivanja elastične linije nosača kontinuirane promjene presjeka od duromernih materijala Želimir Šimunić 03.10.2011.
Magdalena Dorkin Analitičke metode određivanja elastične linije nosača promjenjivog presjeka od duromernih materijala Želimir Šimunić 03.10.2011.
Vinko Zorić Analitičko i grafičko određivanje elastičnih linija nosača Mladenko Rak 03.07.2012.
Damir Pervan Analitičko i grafoanalitičko određivanje elastičnih linija nosača Mladenko Rak 02.10.2012.
Jurica Brkić Analiza djelovanja na brodsku prevodnicu Marko Pršić 29.09.2009.