Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova

Završni rad Prikaži sve


Napredna pretraga

Ukupno: 34 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Rad Datum obrane
Ime Prezime
Jelena Boban Analiza opasnosti od poplava mora na području Istarske županije Damir Bekić Završni rad 12.07.2022.
Dominik Palajsa Poplave u Njemačkoj i Belgiji u srpnju 2021. godine Damir Bekić Završni rad 12.07.2022.
Petar Grubišić Analiza opasnosti od poplava mora na području Šibensko-kninske županije Damir Bekić Završni rad 21.09.2021.
Ema Borčić Analiza opasnosti od poplava mora na području Zadarske županije Damir Bekić Završni rad 21.09.2021.
Mario Barlović Analiza opasnosti od poplava mora na području Dubrovačko-neretvanske županije Damir Bekić Završni rad 21.09.2021.
Filip Juzbašić Analiza opasnosti od poplava mora na području Rijeke i Kvarnera Damir Bekić Završni rad 07.09.2021.
Kristina Bušljeta Analiza opasnosti od poplava mora na području Splitsko-dalmatinske županije Damir Bekić Završni rad 13.07.2021.
Laura Dobravec Trendovi promjena snijega i leda u Hrvatskoj i Alpama Damir Bekić Završni rad 23.02.2021.
Matej Lovošević Utjecaji oscilacija zračnih masa na klimu i vrijeme na području Hrvatske Damir Bekić Završni rad 08.09.2020.
Luka Šikić Metoda linearnih rezervoara za propagaciju vodnog vala Damir Bekić Završni rad 24.09.2019.
Antonio Marinac Prognoza protoka rijeke Drave metodom korelacija Damir Bekić Završni rad 24.09.2019.
Matko Balenović Analiza osjetljivosti morfologije sliva i projektnog hijetograma na hidrogram otjecanja Damir Bekić Završni rad 25.09.2018.
Luka Greguraš Analiza korelacije protoka i infiltracije na Dravskim hidroelektranama Damir Bekić Završni rad 26.09.2017.
Rahela Mikulić Analiza hidrograma otjecanja na slivu rijeke Krapine Damir Bekić Završni rad 27.09.2016.
Anna Kalfić Proračun direktnog otjecanja metodom kinematskog vala Damir Bekić Završni rad 27.09.2016.
Luka Mikulandra Prosječne količine oborine na slivu rijeke Krapine Damir Bekić Završni rad 27.09.2016.
Antonio Mrkić Proračun geomorfološkog trenutačnog jediničnog hidrograma Damir Bekić Završni rad 27.09.2016.
Iva Soldo Određivanje vršnih protoka na slivu rijeke Krapinice Damir Bekić Završni rad 27.09.2016.
Livija Šperanda Proračun direktnog otjecanja metodom SCS jediničnog hidrograma Damir Bekić Završni rad 27.09.2016.
Ante Mihaljević Procjena maksimalnih protoka na rijeci Krapinici Damir Bekić Završni rad 22.09.2015.