Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova

Završni rad Prikaži sve


Napredna pretraga

Ukupno: 40 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Rad Datum obrane
Ime Prezime
Dora Medved Staklo u zgradarstvu Ivana Banjad Pečur Završni rad 13.09.2022.
Ajra Mešić Puzanje betona Ivana Banjad Pečur Završni rad 12.07.2022.
Luka Gojanović-Rakić Utjecaj agregata na skupljanje betona Ivana Banjad Pečur Završni rad 12.07.2022.
Sara Cibilić 3-D printani beton Ivana Banjad Pečur Završni rad 08.09.2020.
Mario Čukelj Utjecaj vrste kamenog materijala na svojstva podloge kod prometnih površina Ivana Banjad Pečur Završni rad 24.09.2019.
Nikolina Brckan Utjecaj karakteristika cementa na svojstva morta i betona Ivana Banjad Pečur Završni rad 10.09.2019.
Ivana Hržan Primjena gipsa u graditeljstvu Ivana Banjad Pečur Završni rad 27.09.2016.
Mihovil Orešković Kompozit s bio pepelom Ivana Banjad Pečur Završni rad 27.09.2016.
Dino Dizdar Materijali za zelenu gradnju Ivana Banjad Pečur Završni rad 27.09.2016.
Ivan Čakarić Svojstva žbuke otporne na povišene temperature Ivana Banjad Pečur Završni rad 23.09.2014.
Antea Violić Suvremeni materijali za toplinsku i zvučnu izolaciju u zgradama Ivana Banjad Pečur Završni rad 23.09.2014.
Filip Rupčić-Polgar Trajnosna svojstva laganog betona s agregatom od ekspandirane gline Ivana Banjad Pečur Završni rad 23.09.2014.
Matea Flegar Pregled i usporedba fasadnih sustava Ivana Banjad Pečur Završni rad 23.09.2014.
Hana Posavčić Staklo u zgradarstvu Ivana Banjad Pečur Završni rad 08.07.2014.
Luka Zagoršak Betoniranje u ekstremnim klimatskim uvjetima Ivana Banjad Pečur Završni rad 17.09.2013.
Tomislav Lebinec Potvrđivanje svojstava građevinskih proizvoda i tehnička dopuštenja Ivana Banjad Pečur Završni rad 17.09.2013.
Domagoj Knežević Lagani beton Ivana Banjad Pečur Završni rad 17.09.2013.
Andrija Šokman Mehanika loma građevinskih materijala Ivana Banjad Pečur Završni rad 11.09.2012.
Marko Kranjčec Pukotine u mladom betonu Ivana Banjad Pečur Završni rad 26.06.2012.
Antea Granić Mehanička svojstva mladog betona Ivana Banjad Pečur Završni rad 27.09.2011.