Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Kontakt

 
Adresa: Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10000 Zagreb
Kontakt osoba:
Goran Magerle,
dr.sc. Bojan Milovanović
Telefon:
01/4639 115;
01/4639 316
Telefaks: 01/4828 051
E-mail: gfepcz@grad.hr

 

Gdje smo?