Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Propisi iz područja energetske učinkovitosti

 

 

Zakoni

 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
  („Narodne novine“ broj 152/08., 55/12., 101/13., 14/14.)
  Vezani zakon:

 • Zakon o gradnji
  („Narodne novine“ broj 153/13. članak 202. stavak 2.)

Uredbe

 • Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
  („Narodne novine“ broj 69/12.)

Pravilnici

 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
  („Narodne novine“ broj 81/12., 29/13., 78/13.)

 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada
  („Narodne novine“ broj 81/12., 64/13.)

 • Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina
  („Narodne novine“ broj 81/12., 79/13.)

 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava
  („Narodne novine“ broj 79/13., 85/13.)

Tehnički propisi

 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  („Narodne novine“ broj 110/08., 89/09., 79/13.,  90/13.)

 • Tehnički propis za prozore i vrata
  („Narodne novine“ broj 69/06.) Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata

 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
  („Narodne novine“ broj 03/07.)

 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama
  („Narodne novine“ broj 03/07.)

 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
  („Narodne novine“ broj 110/08.)

 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
  („Narodne novine“ broj 5/10.)

Ostali akti