Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 41 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Adriana Bolf Upravljanje multikulturalnom radnom snagom u građevinskim projektima Anita Cerić 09.07.2020.
Ana Majstorović Važnost upravljanja ljudskim potencijalima u građevinarstvu Anita Cerić 04.07.2019.
Ana Matijević Selekcija zaposlenika u hrvatskim građevinskim poduzećima Anita Cerić 27.09.2012.
Ana Šikić Uloga reputacije poduzeća za upravljanje zgradama Anita Cerić 22.02.2018.
Ana Gašpić Obnova vile Grbac Anita Cerić 07.07.2011.
Azra Sarić Sanacija objekata na području Starog grada Dubrovnika 1979. - 2009 Anita Cerić 26.09.2013.
Bruno Džaja Razvoj karijere građevinskog inženjera Anita Cerić 18.02.2021.
Dalibor Mitrović Održavanje zgrada obnovljenih ESCO (Energy Service Company) modelom Anita Cerić 04.07.2019.
Dijana Bravić Pregled obnove stare povijesne jezgre grada Splita od 1979.-2012. Anita Cerić 26.09.2013.
Dina Baričić Utjecaj implementacije nZEBa* na održavanje zgrada javne namjene Anita Cerić 05.07.2018.
Dino Geček Obnova Upravne zgrade dvorca Trakošćan u skladu sa energetskom učinkovitosti Anita Cerić 26.09.2013.
Dino Povrženić Rekonstrukcija i plan održavanja zgrade Dječjeg vrtića Dubovac u Karlovcu Anita Cerić 08.07.2021.
Domagoj Glavinja Percepcija korupcije u građevinskoj industriji Anita Cerić 19.02.2015.
Dominik Antunović Korupcija i antikorupcijske mjere u građevinarstvu Anita Cerić 19.09.2019.
Filip Koren Uvođenje koncepta energetski neovisnih zgrada kroz europski standard Anita Cerić 21.09.2017.
Franjo Krešić Obnova hotela Lafodia na otoku Lopud Anita Cerić 08.12.2011.
Hrvoje Vurnek Sanacija ravnih krovova u gradu Zagrebu Anita Cerić 05.07.2012.
Hrvoje Debeljak Program obnove pročelja u gradu Zagrebu Anita Cerić 07.07.2011.
Ivona Ivić Primjena integriranog informacijskog modeliranja (BIM-a) u održavanju objekata Anita Cerić 05.07.2018.
Jelena Špika Prijedlog obnove palače Berislavić u Trogiru Anita Cerić 22.09.2016.