Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 56 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Anamarija Babić Procjena oštećenja zgrade nakon potresa i prijedlog seizmičkih ojačanja Damir Lazarević 23.09.2021.
Monika Kos Karakteristična oštećenja zgrada nakon potresa u gradu Zagrebu Damir Lazarević 23.09.2021.
Lucija Lovrić Pregled oštećenja zgrade nakon potresa i preliminarni proračun potresne otpornosti Damir Lazarević 23.09.2021.
Matija Šešek Oblikovanje krovišta stadiona mrežpm prednapetih kabela Damir Lazarević 24.09.2020.
Domagoj Grabovac Potresna otpornost zvonika Svete Stošije u Zadru Damir Lazarević 24.09.2020.
Bartolomea Maris Šačić Procjena ponašanja postojeće armiranobetonske zgrade Damir Lazarević 20.02.2020.
Ivana Kale Proračun starije armiranobetonske zgrade prema suvremenim normama Damir Lazarević 20.02.2020.
Marta Lovrak Utjecaj popustljivosti stropnih ploča na seizmički odziv AB zgrade Damir Lazarević 19.09.2019.
Tena Maršić Učinak prigušivača na seizmički odziv armiranobetonske zgrade Damir Lazarević 04.07.2019.
Tea Žagar Usporedba nekoliko statičkih sistema kupole sportske dvorane Damir Lazarević 21.02.2019.
Vlatko Terlecky Ojačanje statičkog sistema barokne palače Damir Lazarević 21.02.2019.
Armando Marossini Idejno rješenje čeličnog krovišta nogometnog stadiona Damir Lazarević 20.09.2018.
Jakov Oreb Primjena generiranih potresnih zapisa u procjeni seizmičkog rizika mostova Damir Lazarević 20.09.2018.
Mihel Bosankić Primjena postupka vremenske diskretizacije i spektra odziva na dinamički proračun armiranobetonske zgrade Damir Lazarević 20.09.2018.
Ivan Kukina Učinci potresne izolacije na odziv armiranobetonske zgrade Damir Lazarević 20.09.2018.
Roko Plenković Procjena nosivosti starije armiranobetonske zgradwe prema suvremenim metodama Damir Lazarević 22.02.2018.
Anamarija Alagušić Procjena nosivosti i uporabljivosti starije armiranobetonske zgrade prema suvremenim HRN normama Damir Lazarević 23.11.2017.
Božidar Marković Procjena seizmičke otpornosti armiranobetonskoga nebodera Damir Lazarević 23.02.2017.
Tamara Horvat Procjena potresne otpornosti starije višeetažne zidane zgrade Damir Lazarević 23.02.2017.
Zvonimir Čićin Angul Proračun stabilnosti krovišta stadiona Kantrida u Rijeci Damir Lazarević 22.09.2016.