Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 2013 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Luka Vrdoljak Ocjena stanja betonskih građevina u morskom okolišu Ivan Gabrijel 17.02.2022.
Josip Škegro Organizacijska kultura građevinske tvrtke Hering d.d. Miljenko/Ivica Antić/Završki 17.02.2022.
Antonela Ivešić Pregled i istražni radovi na zidanoj konstrukciji u okviru elaborata ocjene postojećeg stanja Domagoj/Mislav Damjanović/Stepinac 17.02.2022.
Emanuel Škrtić BIM modeliranje mosta Jelena Bleiziffer 17.02.2022.
Josip Hofmann Statički i dinamički proračun suvremene zgrade Damir Lazarević 17.02.2022.
Marko Dodig Investicijska studija izgradnje stambeno/poslovne zgrade korištenjem održivih tehnologija gradnje Ivica/Lana Završki/Lovrenčić Butković 17.02.2022.
Karla Đikić Razvoj strategije društveno odgovornog poslovanja građevinskog poduzeća primjenom GRI smjernica Anita/Lana Cerić/Lovrenčić Butković 17.02.2022.
Sanja Horžić Proračun potresom oštećene konstrukcije Mladen Meštrović 17.02.2022.
Ana Majstorović Primjena metode postupnog guranja na armiranobetonsku konstrukciju Mario Uroš 17.02.2022.
Mark Emanuel Polić Idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novska Dražen Vouk 17.02.2022.
Jelena Bunčuga Procjena ponašanja zidane zgrade unutar gradskog bloka Marija/Josip Demšić/Atalić 17.02.2022.
Ivana Jurić Varijantna rješenja sanacije nasipa za obranu od poplava Podturen Mario Bačić 17.02.2022.
Marko Blažević Primjena nerazornih metoda za ocjenu korozije armature u betonu Ana Baričević 17.02.2022.
Karla Grgić Analiza stanja naprezanja i relativnih deformacija zidane zgrade Ivan Duvnjak 17.02.2022.
Ivana Zovko Procjena stanja i seizmički proračun postojeće gornjogradske vile u povijesno zaštičenoj jezgri Zagreba Mislav Stepinac 25.11.2021.
Mihovil Tomić Defleksija površine kolnika kao mjera njegovog strukturalnog stanja Tatjana Rukavina 25.11.2021.
Luka Smoljo Idejni projekt sanitarne i oborinske odvodnje naselja Mandre Ivan Halkijević 25.11.2021.
Branimir Raguž Proračun stambene zgrade pravokutnog tlocrta sa posmičnim zidovima Anđelko Vlašić 25.11.2021.
Ana Stojčić Modeli toka podzemne vode u kršu Goran Gjetvaj 25.11.2021.
Ana Marija Macan Utjecaj komponenti betona na rezultate nerazornih ispitivanja Ivana Banjad Pečur 25.11.2021.