Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 20 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Dino Kerin Statistička obrada velikih voda na rijeci Savi Damir Bekić 24.09.2015.
Ana Mioč Analiza vodenog vala 5.11.2012. na širem području HE Varaždin Damir Bekić 04.07.2013.
Josip Kušmiš Projektne oborine za hidrotehničke građevine s primjenom na melioracijski sustav Damir Bekić 26.09.2013.
Zdenko Uzel Osjetljivost proračuna otjecanja na računske parametre Damir Bekić 26.09.2013.
Mario Baršnik Utjecaj klimatskih karakteristika na potrebe za vodom i troškove izgradnje sustava navodnjavanja Konavle Damir Bekić 05.12.2013.
Paula Krpelnik Procjena infiltracije za vrijeme poplava na starom koritu rijeke Drave uz HE Varaždin Damir Bekić 05.12.2013.
Filip Višić Utjecaj projektne oborine na troškove izgradnje melioracijskog sustava odvodnje na području Medulina Damir Bekić 24.10.2013.
Hrvoje Grubeša Utjecaj metode proračuna na dimenzije drenažnih cijevi Damir Bekić 06.12.2012.
Janja Turopoljac Analiza troškova i dobiti za projekt navodnjavanja Sopot Damir Bekić 06.12.2012.
Marija Katić Ispitivanje opstrujavanja oko mosta na fizikalnom modelu potoka Bliznec Damir Bekić 22.09.2016.
Ana Radić Ekohidrotehničko rješenje uređenja sliva za obranu od poplava Damir Bekić 22.09.2016.
Mateja Stjepić Ispitivanje opstrujavanja oko mosta na matematičkom modelu potoka Bliznec Damir Bekić 22.09.2016.
Matea Gudelj Analiza polja strujanja oko mosta na hidrauličkom modelu potoka Bliznec Damir Bekić 29.06.2017.
Matea Gudelj Analiza polja strujanja oko mosta na hidrauličkom modelu potoka Bliznec Damir Bekić 21.09.2017.
Filip Ferenčak Analiza direktnog otjecanja na slivu rijeke Krapinice Damir Bekić 20.09.2018.
Josip Husajina Analiza direktnog otjecanja na slivu rijeke Bjelovarske Damir Bekić 20.09.2018.
Tanja Težak Utjecaj promjene pokrova na otjecanje primjenom distribuiranog hidrološkog modela Damir Bekić 19.09.2019.
Marija Biloš Idejno rješenje održivog korištenja jezera u gradu Ludbregu Damir Bekić 24.09.2020.
Borna Jurišković Konceptno rješenje upravljanja velikim vodama rijeke Bednje u gradu Ludbregu Damir Bekić 24.09.2020.
Luka Rončević Usporedba kvantitativnih modela za procjenu poplavnih šteta na stanovništvo Damir Bekić 18.02.2021.