Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 30 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Zrinka Bačmaga Usporedba programa Asta Powerproject i MS Project na primjeru Poslovnog nebodera P+25 (Objekt B) VMD KVART Strojarska Ivana Burcar Dunović 23.09.2014.
Vlatka Čiček Usporedba programa Asta Powerproject i Primavera P6 na primjeru Centra za reciklažu akumulatora i baterija Ivana Burcar Dunović 23.09.2014.
Mario Kuća Projekt održivog gospodarenja građevinskim otpadom Ivana Burcar Dunović 23.09.2014.
Anamarija Buljan Primjena 5D BIM modeliranja kod izrade varijantnih rješenja na primjeru zgrade javne namjene Ivana Burcar Dunović 02.07.2015.
Marko Kontošić Projekt reciklažnog dvorišta u Istarskoj županiji Ivana Burcar Dunović 02.07.2015.
Petra Bagarić Primjena 5D BIM modeliranja u planiranju i praćenju građenja Trgovačkog centra u Omišlju Ivana Burcar Dunović 25.09.2015.
Nikola Kurteš Usporedba tehnologija građenja na primjeru mosta Drivuša Ivana Burcar Dunović 25.09.2015.
Mate Pinjuh Planiranje troškova i vremena projekta izgradnje Hotela za sportaše Ivana Burcar Dunović 25.09.2015.
Luka Vulin Praćenje i kontrola projekta izgradnje poslovne zgrade Lidl korištenjem Earned value analize Ivana Burcar Dunović 25.09.2015.
Ivan Vojnović Vremenska i troškovna analiza primjene ECO-SANDWICH-a na primjeru višekatne kuće korištenjem 5D modeliranja Ivana Burcar Dunović 30.06.2016.
Krunoslav Išlić Vremenska i troškovna analiza primjene ECO-SANDWICH-a na priimjeru višestambne zgrade korištenjem 5D modeliranja Ivana Burcar Dunović 22.09.2016.
Tihomir Markulin Planiranje, praćenje i kontrola projektiranja i građenja projekata rekonstrukcije građevine Jarun 19 Ivana Burcar Dunović 22.09.2016.
Martina Senčić Percepcija voditelja projekta o uspjehu velikih projekata u RH Ivana Burcar Dunović 22.09.2016.
Karlo Šantatić Praćenje i kontrola projekata izgradnje zgrada stambene namjene A i B Ivana Burcar Dunović 22.09.2016.
Frane Batur Determinističko i probabilističko planiranje izgradnje IKEA Outlet Centra Ivana Burcar Dunović 29.06.2017.
Romina Mataušić Procjena zrelosti planiranja i praćenja izvođenja građevinskih projektata u RH Ivana Burcar Dunović 29.06.2017.
Marijel Čuljak Planiranje i kontrola izgradnje nebodera Kuzminečka Ivana Burcar Dunović 21.09.2017.
Boris Živković Planiranje projekata izgradnje Upravne zgrade korištenjem BIM tehnologije Ivana Burcar Dunović 21.09.2017.
Iva Pavić Planiranje, praćenje i kontrola projektiranja i građenja Projekta prenamjene Paviljona 28 Ivana Burcar Dunović 05.07.2018.
Fabio Žulj Usporedba računalnih aplikacija za Monte Carlo simulaciju u planiranju građevinskih projekata Ivana Burcar Dunović 05.07.2018.