Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 24 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Mauro Kurilić Idejni projekt vodoopskrbe i odvodnje naselja Košljun Živko Vuković 19.09.2019.
Luka Cerovac Idejni projekt vodoopskrbe i odvodnje zone Gaj u Novalji Živko Vuković 04.07.2019.
Borna Čondić Idejno rješenje vodoopskrbe i odvodnje zone ulice V. Novaka u Novalji Živko Vuković 21.02.2019.
Matej Ešegović Idejni projekt vodoopskrbe i odvodnje uslužno - trgovačke zone Špital u Novalji Živko Vuković 22.02.2018.
Gordana Marčetić Idejni projekt odvodnje zone Podbrežje u Zagrebu Živko Vuković 24.11.2016.
Mirko Vasiljević Idejni projekt vodovoda Zubovići Živko Vuković 24.11.2016.
Ivana Varga Idejni projekt rasteretne kanalizacijske crpne stanice u Novalji Živko Vuković 03.12.2015.
Lucija Petković Idejni projekt sanitarne odvodnje Gornji Mihaljevec Živko Vuković 24.09.2015.
Kristina Legac Idejni projekt sanitarne odvodnje grada Pleternice Živko Vuković 24.09.2015.
Nikola Zadravec Idejni projekt vodoopskrbe turističke zone Mačjak - Šumljak Živko Vuković 25.09.2014.
Josip Medved Idejni projekt vodoopskrbe naselja Punat Živko Vuković 25.09.2014.
Mario Perak Idejni projekt vodovoda i oborinske kanalizacije uslužno-trgovačke zone Špital Živko Vuković 03.07.2014.
Jurica Tomaš Idejni projekt sanitarne odvodnje turističke zone Mačjak - Šumljak Živko Vuković 24.10.2013.
Petar Nenadić Idejni projekt vodovoda naselja Gorica Živko Vuković 24.10.2013.
Zlata Tafra Idejni projekt sustava mješovite odvodnje naselja Stara Novalja Živko Vuković 04.07.2013.
Aljoša Nikolić Idejni projekt vodovoda i sanitarne odvodnje naselja Rovanjska Živko Vuković 14.02.2013.
Nenad Herceg Pilot biljni uređaj za pročišćavanje obojenih otpadnih voda Živko Vuković 14.02.2013.
Dario Pavlović Analiza sustava oborinske odvodnje grada Paga Živko Vuković 06.12.2012.
Ivan Krklec Optimizacija vodozahvata vodoopskrbnog sustava grada Velike Gorice Živko Vuković 06.12.2012.
Mario Franković Idejni projekt vodovoda, oborinske i sanitarne odvodnje sportske dvorane na Rabu Živko Vuković 27.09.2012.