Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 45 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Dajana Ostrun Istražni radovi na betonskim konstrukcijama postojećih mostova Marijan Skazlić 07.07.2022.
Stipe Acalin Metode za ocjenu stanja i sanaciju kanalizacijskih cjevovoda Marijan Skazlić 23.09.2021.
Tomislav Trlaja Gradnja i sanacija čelićnih cestovnih mostova Marijan Skazlić 23.09.2021.
Nikolina Brckan Specijalistički vizualni pregled cestovnog tunela Marijan Skazlić 08.07.2021.
Marijana Mrkonjić Metode za ocjenu stanja zidanih i drvenih konstrukcija Marijan Skazlić 24.09.2020.
Tomislav Šimunić Sanacija i ojačanje potresom oštećenih zidanih konstrukcija Marijan Skazlić 09.07.2020.
Ante Kovačević Utjecaj dodataka za kristalizaciju na svojstva betona Marijan Skazlić 21.11.2019.
Keti Kristović Utjecaj sastava na mehanička i trajnosna svojstva glinobetona Marijan Skazlić 19.09.2019.
Dora Šelaj Svojstva prirodnog cementa za primjenu kod sanacije i ojačanja konstrukcija Marijan Skazlić 19.09.2019.
Iva Ereš Projektiranje sastava sanacijskih i podljevnih mortova Marijan Skazlić 19.09.2019.
Ante Borovina Primjeri sanacije postojećih zidanih konstrukcija Marijan Skazlić 04.07.2019.
Klaudija Jurišić Eksperimentalna analiza utjecaja strojnog dodavanja vlakana na žilavost puta Marijan Skazlić 22.11.2018.
Mirjana Marković Utjecaj koeficjenta orjentacije vlakana na deformacijsko očvršćavanje betona Marijan Skazlić 22.11.2018.
Josip Knežević Istražni radovi na asfaltnom kolniku dionice autoceste Rijeka-Zagreb Marijan Skazlić 20.09.2018.
Iva Lučić Specijalistički pregledi betonskih mostova na autocestama Marijan Skazlić 20.09.2018.
Katarina Živković Istražni radovi na betonskoj konstrukciji vijadukta na autocesti Marijan Skazlić 05.07.2018.
Anica Keretić Svojstva hidrofobnih impregnacija s različitom suhe tvari Marijan Skazlić 21.09.2017.
Mato Mojaš Predgotovljeni betonski elementi u građevinarstvu Marijan Skazlić 21.09.2017.
Nina Pletikosić Sanacijski betoni u morskom okolišu Marijan Skazlić 29.06.2017.
Tomislav Stolnik Svojstva bijelog betona Marijan Skazlić 22.09.2016.