Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 45 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Martina Alibegić Betoni izloženi sulfatima Ivana Banjad Pečur 23.02.2012.
Luka Andričević Korozija betona uzrokovana kemijskom agresivnošću od silaže Ivana Banjad Pečur 21.11.2019.
Antun Benedeković Fasade od betona visokih uporabnih svojstava Ivana Banjad Pečur 21.11.2019.
Iva Beževan Primjena direktive o energetskim svojstvima zgrada Ivana Banjad Pečur 08.12.2011.
Ana-Marija Boić Utjecaj svojstava cementa na svojstva betona Ivana Banjad Pečur 21.11.2019.
Katarina Borac Lagani beton povećane čvrstoće Ivana Banjad Pečur 08.12.2011.
Dario Borovac Primjer zgrade MEMBRAIN za Solar Decathlon Europe Ivana Banjad Pečur 24.09.2015.
Branimir Brizar Svojstva betona s recikliranim agregatom iz različitih izvora Ivana Banjad Pečur 02.07.2015.
Ivan Budimir Ispitivanje svojstava AB konstruktivnih elemenata pomoću metode IMPACT ECHO Ivana Banjad Pečur 29.06.2017.
Sara Buljat Usporedba načina gradnje gotovo nula energetskih stambenih zgrada Ivana Banjad Pečur 22.09.2016.
Ivan Čolić Kvantifikacija osnovnih parametara toplinske mase ventilirane teške ovojnice zgrade Ivana Banjad Pečur 20.09.2018.
Petra Dobranić Svojstva betona izrađenog s bijelim cementom i pigmentima Ivana Banjad Pečur 20.09.2018.
Magdalena Dorkin Optimizacija sastava betona Ivana Banjad Pečur 26.09.2013.
David Đuran Lagani betoni s agregatom od ekspandirane gline Ivana Banjad Pečur 25.09.2014.
Marko Fučkar Vizualni pregled i istražni radovi na armiranobetonskoj konstrukciji Doma invalidnih osoba Ivana Banjad Pečur 29.06.2017.
Filip Galeković Energetskim pregledom zgrade do energetske učinkovitosti Ivana Banjad Pečur 14.02.2013.
Marcel Grivičić Propusni betoni u kontinentalnim uvjetima Ivana Banjad Pečur 21.11.2019.
Maja Jaković Određivanje toplinskog svojstva zgrade i njegov utjecaj na održivost Ivana Banjad Pečur 08.12.2011.
Antonio Jambrač Energetska obnova do zgrade gotovo nulte energije Ivana Banjad Pečur 30.06.2016.
Monika Jezidžić Modeliranje evakuacije kao koristan alat za planiranje eikasne zaštite od požara u građevini: primjer plesne dvorane Ivana Banjad Pečur 23.02.2017.