Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 2034 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
01.01.0001.
Abraham Šimović Koncept upravljanja projektom hotela Maraske u Zadru Mladen Radujković 21.09.2017.
Ada Hero Oblikovanje i preliminarni proračun konstrukcije nogomentnog stadiona HNK Rijeka na Kantridi Damir Lazarević 24.09.2015.
Adam Grgić Organizacijska kultura građevinskog poduzeća Kamgrad d.o.o. Miljenko/Ivica Antić/Završki 07.07.2022.
Adem Šećerkadić utjecaj klimatskih uvjeta i orjentacije zgrade na potrebnu energiju za grijanje Ivana Banjad Pečur 24.09.2015.
Adis Gerin Optimizacija rješenja izmještanja državne ceste DC 414 na dionici Sparagovići - vijadukt Prapratno Maja Ahac 25.11.2021.
Adrian Kadiri Analiza deformacija armiranobetonske dijafragme u mekom tlu Tomislav Ivšić 04.07.2019.
Adriana Panižić Primjena BIM-a u procesu realizacije ugovora o građenju Ivica Završki 20.09.2018.
Adriana Bolf Upravljanje multikulturalnom radnom snagom u građevinskim projektima Anita Cerić 09.07.2020.
Adriano Drpić Rezultati normiranja vremena u građevinarstvu Maja-Marija Nahod 22.09.2016.
Adrijan Đaković Alavanja Zaštita građevne jame mikropilotima Tomislav Ivšić 20.09.2018.
Adrijano Miloš Primjena BIM-a u planiranju građenja Mladen Radujković 25.09.2015.
Alan Miklaužić Idejno rješenje tramvajske pruge na dionici: Ulica grada Vukovara - Kampus Borongaj - Ulica Dragutina Mandla Stjepan Lakušić 25.09.2014.
Aleks Ravnić Čelična i spregnuta konstrukcija javne garaže Ivica Džeba 24.11.2016.
Aleksandar Kovaček Predgotovljeni prednapeti nadvožnjak Ana Mandić Ivanković 11.02.2016.
Aleksandra Svetec Projekt konstrukcije poslovne zgrade sustava povezanih zidova i okvira u Varaždinu Anđelko Vlašić 20.02.2020.
Aleksandra Babić Numerička analiza utjecaja vjetra na izmjenu mora u marinama Jadrana Goran Lončar 02.07.2015.
Alen Hećimović Određivanje lokalnog gubitka vodne komore Dalibor Carević 19.09.2019.
Alen Jertec Planiranje i pracenje izrade BIM modela zgrade Hrvatskog muzeja arhitekture Ivana Burcar Dunović 19.09.2019.
Alen Kamberović Idejni projekt sanacije korita rijeke Save u Slavonskom Šamcu Neven Kuspilić 25.10.2012.