Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 46 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Tamara Petranović Obnova i plan održavanja zgrade Gimnazije Nova Gradiška Anita Cerić 07.07.2022.
Katarina Lucija Vuković Podložnost hrvatske građevinske industrije korupciji Anita Cerić 07.07.2022.
Petra Bihar Analiza tržišta radne snage u građevinarstvu Republike Hrvatske Anita Cerić 07.07.2022.
Ana Golemac Prijedlog plana obnove strare jezgre grada Splita Anita Cerić 23.09.2021.
Iva Kalcina Analiza upravljanja ljudskim potencijalima u građevinskom poduzeću Anita Cerić 23.09.2021.
Dino Povrženić Rekonstrukcija i plan održavanja zgrade Dječjeg vrtića Dubovac u Karlovcu Anita Cerić 08.07.2021.
Viktoria Kauzlarić Žene u građevinarstvu Anita Cerić 08.07.2021.
Bruno Džaja Razvoj karijere građevinskog inženjera Anita Cerić 18.02.2021.
Katija Matošević Upravljanje komunikacijom u građevinskim projektima Anita Cerić 24.09.2020.
Marija Vučur Obnova i plan održavanja Starog mosta u Mostaru Anita Cerić 24.09.2020.
Matija Kušt Odnos uloga vlasnik - menadžer u građevinskim poduzećima Anita Cerić 09.07.2020.
Adriana Bolf Upravljanje multikulturalnom radnom snagom u građevinskim projektima Anita Cerić 09.07.2020.
Simona Gavez Postizanje društveno odgovornog poslovanja građevinskih poduzeća kroz uloganje u ljudske potencijale Anita Cerić 09.07.2020.
Nikolina Šain Motivacija i nagrađivanje radne snage u građevinarstvu Anita Cerić 09.07.2020.
Dominik Antunović Korupcija i antikorupcijske mjere u građevinarstvu Anita Cerić 19.09.2019.
Karlo Rajković Obnove skloništa javnih dječjih vrtića grada Zagreba Anita Cerić 04.07.2019.
Niđara Dizdar Nedostatak kvalificirane radne snage u građevinarstvu Anita Cerić 04.07.2019.
Ana Majstorović Važnost upravljanja ljudskim potencijalima u građevinarstvu Anita Cerić 04.07.2019.
Dalibor Mitrović Održavanje zgrada obnovljenih ESCO (Energy Service Company) modelom Anita Cerić 04.07.2019.
Karmen Lojpur Novi trendovi u održavanju građevina Anita Cerić 20.09.2018.