Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 1883 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Mario Begić Seizmički proračun armiranobetonske zgrade razreda DCM i DCH Tomislav Kišiček 18.02.2021.
Ivona Pavlica Predviđanje uporabnog vijeka vijadukta Zečeve Drage Marija Kušter Marić 18.02.2021.
Nikola Strahija Utjecaj nagiba dijagonala u konstrukcijskom sustavu dijagonalne mreže na primjeru visoke zgrade Ivan Lukačević 18.02.2021.
Martin Vukadin Dekorativni beton Ivana Banjad Pečur 18.02.2021.
Antonela Domović Utjecaj ugovora s odredbom ključ u ruke na ugovorne odnose sudionika na projektu dogradnje i rekonstrukcije Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada Ivica Završki 18.02.2021.
Danijel Marić Djelovanje eksplozije na stupove mosta Marija Kušter Marić 18.02.2021.
Ivan Prlić Čelična i spregnuta konstrukcija poslovne zgrade Ivan Ćurković 18.02.2021.
Domagoj Stamać Projekt obiteljske kuće P+P+2K od križnoljepljenog lameliranog drva s BIM-om kuće Vlatka Rajčić 18.02.2021.
Antonio Turkalj Projekt trobrodne hale Vlatka Rajčić 18.02.2021.
Samanta Barić Eksperimentalna i numerička analiza cestovnoga mosta Marko Bartolac 18.02.2021.
Ivan Crnčec Ispunjavanje cijevi injekcijskom smjesom za povećanja trajnosti pilota Goran Lončar 18.02.2021.
Leonard Cvitić Vrijeme zadržavanja tramvaja na stanicama Maja Ahac 18.02.2021.
Bruno Džaja Razvoj karijere građevinskog inženjera Anita Cerić 18.02.2021.
Zrinka Ivić Numerički model konstrukcije poslovne građevine Mladen Meštrović 18.02.2021.
Borna Biondić Čelićna i spregnuta konstrukcija garaže Ivan Ćurković 18.02.2021.
Tonka Petričušić Idejni projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Novska Dražen Vouk 18.02.2021.
Luka Rončević Usporedba kvantitativnih modela za procjenu poplavnih šteta na stanovništvo Damir Bekić 18.02.2021.
Matea Sruk Detaljni pregled oštećenja zgrade nakon potresa Marija Demšić 18.02.2021.
Robert Tkalec Podzemna trasa zagrebačkog tramvaja: dionica Ulica Božidara Adžije - Ulica kralja Zvonimira Saša Ahac 19.11.2020.
Ivana Vincek Proračun aluminijske kupole Davor Skejić 19.11.2020.