Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 20 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Milka Zdilar Temeljenje stupa mosta Antun Szavits-Nossan 25.09.2014.
Sara Stevanović Temeljenje spremnika za naftu Antun Szavits-Nossan 25.09.2014.
Mario Srzentić Temeljenje stupa mosta na zabijenim čeličnim pilotima Antun Szavits-Nossan 03.07.2014.
Frane Šimičević Temeljenje potpornog zida na pilotima Antun Szavits-Nossan 05.12.2013.
Maja Kopunović Temeljenje stupa mosta na pilotima Antun Szavits-Nossan 05.12.2013.
Mate Dragičević Temeljenje spremnika za tekućinu na pilotima Antun Szavits-Nossan 26.09.2013.
Petar Džalto Temeljenje privremenog stupa mosta na Dravi Antun Szavits-Nossan 26.09.2013.
Igor Prović Temeljenje stupa vijadukta Antun Szavits-Nossan 26.09.2013.
Željko Šegedin Temeljenje stupa mosta na Savi Antun Szavits-Nossan 26.09.2013.
Marko Rupert Temeljenje stupa vijadukta na slabom tlu Antun Szavits-Nossan 14.02.2013.
Bojana Ninčević Temelji rezervoara za naftu velikog promjera Antun Szavits-Nossan 14.02.2013.
Vanja Kovačević Temelji zgrade bolnice Antun Szavits-Nossan 27.09.2012.
Ivan Marić Temeljenje lučkog gata na pilotima Antun Szavits-Nossan 27.09.2012.
Luka Marčelja Temeljenje lučkog gata na predgotovljenim kesonima Antun Szavits-Nossan 27.09.2012.
Ida Aleksić Sanacija temelja stupa čeličnog lučnog željezničkog mosta na Savi kod Zagreba Antun Szavits-Nossan 08.12.2011.
Suzana Vlašić Stabilnost plitkih temelja na ekscentrično opterećenje Antun Szavits-Nossan 08.12.2011.
Marijana Tomaš Pritisci tla na L zid od armiranog betona temeljenog na stišljivom tlu Antun Szavits-Nossan 20.10.2011.
Luka Miočić Izvedba temelja stupa mosta u Dravi Antun Szavits-Nossan 20.10.2011.
Nikolina Matuško Temelj visokog reklamnog stupa Antun Szavits-Nossan 22.09.2011.
Ana Ravlić Varijante temelja zavješenog pješačkog mosta preko kanala Drave Antun Szavits-Nossan 07.07.2011.