Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 39 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Bruno Džaja Razvoj karijere građevinskog inženjera Anita Cerić 18.02.2021.
Marija Vučur Obnova i plan održavanja Starog mosta u Mostaru Anita Cerić 24.09.2020.
Katija Matošević Upravljanje komunikacijom u građevinskim projektima Anita Cerić 24.09.2020.
Simona Gavez Postizanje društveno odgovornog poslovanja građevinskih poduzeća kroz uloganje u ljudske potencijale Anita Cerić 09.07.2020.
Adriana Bolf Upravljanje multikulturalnom radnom snagom u građevinskim projektima Anita Cerić 09.07.2020.
Nikolina Šain Motivacija i nagrađivanje radne snage u građevinarstvu Anita Cerić 09.07.2020.
Matija Kušt Odnos uloga vlasnik - menadžer u građevinskim poduzećima Anita Cerić 09.07.2020.
Dominik Antunović Korupcija i antikorupcijske mjere u građevinarstvu Anita Cerić 19.09.2019.
Niđara Dizdar Nedostatak kvalificirane radne snage u građevinarstvu Anita Cerić 04.07.2019.
Karlo Rajković Obnove skloništa javnih dječjih vrtića grada Zagreba Anita Cerić 04.07.2019.
Dalibor Mitrović Održavanje zgrada obnovljenih ESCO (Energy Service Company) modelom Anita Cerić 04.07.2019.
Ana Majstorović Važnost upravljanja ljudskim potencijalima u građevinarstvu Anita Cerić 04.07.2019.
Karmen Lojpur Novi trendovi u održavanju građevina Anita Cerić 20.09.2018.
Dina Baričić Utjecaj implementacije nZEBa* na održavanje zgrada javne namjene Anita Cerić 05.07.2018.
Josipa Šarić Plan održavanja javnih zgrada: studij slučaja Anita Cerić 05.07.2018.
Ivona Ivić Primjena integriranog informacijskog modeliranja (BIM-a) u održavanju objekata Anita Cerić 05.07.2018.
Ana Šikić Uloga reputacije poduzeća za upravljanje zgradama Anita Cerić 22.02.2018.
Filip Koren Uvođenje koncepta energetski neovisnih zgrada kroz europski standard Anita Cerić 21.09.2017.
Valentina Goršić Usporedba različitih modela upravljanja održavanjem građevina Anita Cerić 21.09.2017.
Kristijan Škoc Plan održavanja objekta javne namjene Anita Cerić 21.09.2017.