Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 47 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Antonio Košec Usporedne geotehničke analize varijantnih položaja središnjeg drena u homogenoj nasutoj brani Tomislav Ivšić 08.07.2021.
Tanja Jurić Geotehničke analize varijantnog karakterističnog presjeka nasute brane kod Kutine Tomislav Ivšić 24.09.2020.
Luka Vujatović Stabilnost odlagališta komunalnog otpada na strmoj krševitoj padini Tomislav Ivšić 24.09.2020.
Antonela Zubonja Geotehničke analize za slučaj otkazivanja donjeg brtvenog sloja odlagališta otpada Tomislav Ivšić 24.09.2020.
Marino Štefanac Zaštita iskopa za podzemnu garažu na padini ulice Ribnjak u Zagrebu Tomislav Ivšić 09.07.2020.
Mateo Vlahušić Zaštita građevne jame za podzemnu garažu poslovne građevine u Jankomiru Tomislav Ivšić 09.07.2020.
Igor Meić-Sidić Usporedba varijanti karakterističnog presjeka nasute brane Smiljanova graba Tomislav Ivšić 19.09.2019.
Sara Škunca Analize stabilnosti i deformacija nasute brane Polojac Tomislav Ivšić 19.09.2019.
Josipa Fofić Analize stabilnosti odlagališta komunalnog otpada Marišćina Tomislav Ivšić 04.07.2019.
Anamarija Kale Zaštitne mjere za procjeđivanje i pronos zagađivača iz akumulacijskog jezera u okoliš Tomislav Ivšić 04.07.2019.
Adrian Kadiri Analiza deformacija armiranobetonske dijafragme u mekom tlu Tomislav Ivšić 04.07.2019.
Pere Vukadin Zaštita građevne jame za podrum hotela u središtu Zagreba Tomislav Ivšić 04.07.2019.
Mirjana Vugrinski Stabilnost odlagališta komunalnog otpada na nagnutom terenu Tomislav Ivšić 20.09.2018.
Maroje Soljačić Zaštita iskopa građevne jame za podzemnu garažu Zagrebu Tomislav Ivšić 20.09.2018.
Emanuela Lauc Geotehničke analize novog karakterističnog presjeka nasute brane Glogovica Tomislav Ivšić 20.09.2018.
Matej Kožul Potporna konstrukcija za izvedbu podvožnjaka u Slavonskom Brodu Tomislav Ivšić 20.09.2018.
Miran Matković Geotehničke analize zaštite željezničkog nasipa u retenciji Ogulin Tomislav Ivšić 20.09.2018.
Adrijan Đaković Alavanja Zaštita građevne jame mikropilotima Tomislav Ivšić 20.09.2018.
Domagoj Tomaši Zaštita građevne jame sidrenom pilotnom stijenom Tomislav Ivšić 05.07.2018.
Bruno Matjašić Rekonstrukcija obrambenog nasipa kod Martinske Vesi Tomislav Ivšić 21.09.2017.