Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 41 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Petra Vučetić Održavanje zgrada i energetska učinkovitost Anita Cerić 03.07.2014.
Domagoj Glavinja Percepcija korupcije u građevinskoj industriji Anita Cerić 19.02.2015.
Dijana Bravić Pregled obnove stare povijesne jezgre grada Splita od 1979.-2012. Anita Cerić 26.09.2013.
Dino Geček Obnova Upravne zgrade dvorca Trakošćan u skladu sa energetskom učinkovitosti Anita Cerić 26.09.2013.
Azra Sarić Sanacija objekata na području Starog grada Dubrovnika 1979. - 2009 Anita Cerić 26.09.2013.
Hrvoje Debeljak Program obnove pročelja u gradu Zagrebu Anita Cerić 07.07.2011.
Ana Gašpić Obnova vile Grbac Anita Cerić 07.07.2011.
Franjo Krešić Obnova hotela Lafodia na otoku Lopud Anita Cerić 08.12.2011.
Nikica Tomašić Prijedlog obnove objeka u Lopašićevoj 2 Anita Cerić 08.12.2011.
Marina Tomulić Obnova Trga Bazilike i dijela Trga Lože u Novalji Anita Cerić 08.12.2011.
Tina Gušterović Spomenička renta Anita Cerić 23.02.2012.
Hrvoje Vurnek Sanacija ravnih krovova u gradu Zagrebu Anita Cerić 05.07.2012.
Ana Matijević Selekcija zaposlenika u hrvatskim građevinskim poduzećima Anita Cerić 27.09.2012.
Monika Mihalić Obnova objekata na području Pakraca i Lipika Anita Cerić 25.10.2012.
Željka Fažon r. Glad Upravljanje ljudskim potencijalima u građevinskoj tvrtci TEAM d.d. Čakovec Anita Cerić 08.12.2011.
Jelena Špika Prijedlog obnove palače Berislavić u Trogiru Anita Cerić 22.09.2016.
Nataša Baltić Izazovi obnove palače Knežev dvor u Dubrovniku Anita Cerić 29.06.2017.
Valentina Goršić Usporedba različitih modela upravljanja održavanjem građevina Anita Cerić 21.09.2017.
Filip Koren Uvođenje koncepta energetski neovisnih zgrada kroz europski standard Anita Cerić 21.09.2017.
Tomislav Knežević Menadžment ljudskih potencijala u hrvatskim građevinskim poduzećima Anita Cerić 03.07.2014.