Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 7 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Ante Karamatić Analiza metoda dimenzioniranja savitljivih kolničkih konstrukcija Tatjana Rukavina 22.02.2019.
Erik Finta Utjecaj tipa i strukture vozila na izračun prometnog opterećenja Tatjana Rukavina 14.02.2013.
Marko Abramović Idejni projekt produžetka USS ZL Zadar Tatjana Rukavina 05.07.2012.
Frane Usmiani Metode dimenzioniranja kolničkih konstrukcija aerodroma Tatjana Rukavina 05.07.2012.
Davor Pavlović Upotreba vapna u asfaltnim mješavina Tatjana Rukavina 02.12.2010.
Goran Buhin Projekt betonske kolničke konstrukcije cestarinskog prolaza Grobnik Tatjana Rukavina 13.09.2010.
Krunoslav Bingula Ocjena stanja kolničkih konstrukcija manevarske površine Zračne luke Zagreb Tatjana Rukavina 01.07.2010.