Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 301 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Adis Skejić Numeričko modeliranje utjecaja interakcije armature i nekoherentnog zasipa u proračunu stabilnosti zidova od armiranoga tla Tomislav Ivšić 03.10.2017.
Adriana Bjelanović Umjetna inteligencija u proračunu i dizajnu drvenih konstrukcija - - 12.07.2001.
Aleksandar Kiričenko Prilog dinamičkom proračunu višespratnih okvirnih konstrukcija - - 26.04.1978.
Aleksandra Deluka-Tibljaš Istraživanje utjecaja nehomogenih svojstava podloge na betonsku kolničku ploču - - 08.04.2002.
Alex Kindij Granični dometi poligonalnih lučnih mostova Jure Radić 17.07.2012.
Ana Baričević Doprinos razvoju održivog hibridnog mikroarmiranog betona primjenom produkata reciklaže otpadnih guma Dubravka Bjegović 14.11.2014.
Ana Hranilović Trubić Projektiranje sastava betona otpornog na smrzavanje i odmrzavanje Dubravka Bjegović 28.09.2011.
Ana Mandić Granična stanja postojećih mostova - - 30.05.2008.
Ana Skender Modeliranje elastomernog materijala u numeričkoj analizi konstrukcijskih ležajeva Joško Krolo 26.11.2013.
Andrija Prager Istraživanja krutih nosivih struktura u sastavu prometnica - - 23.03.1984.
Anđelo Vlašić Optimizacija ortotropnih ploča iz aspekta prometnih djelovanja Jure Radić 17.12.2010.
Ante Jadrijević Analiza svježeg mlaznog betona s određivanjem parametara optimalnog sastava - - 23.04.1991.
Ante Mihanović Primjena direktne integralne metode u numeričkom tretmanu dinamike linijskih sistema - - 30.03.1981.
Ante Matković Analiza utjecaja tehnologije građenja na ekonomičnost objekata visokogradnje - - 14.03.1983.
Antonia Jaguljnjak Lazarević Ocjena točnosti numeričkog proračuna inženjerskih konstrukcija - - 30.09.2008.
Antun Szavits-Nossan Opća konstituivna jednadžba tla opisanog kao nelinearni kontinuum i numeričko rješavanje problema rubnih uvjeta - - 07.02.1980.
Barbara Angeli-Radovani Prilog eksperimentalnoj podlozi za nelinearnu numeričku analizu betonskih konstrukcija - - 29.04.1987.
Barbara Karleuša Unapređenje gospodarenja vodama korištenjem ekspertnog sustava - - 22.11.2005.
Bernardin Peroš Sigurnost konstrukcija dominatno opterećenih vjetrom - - 21.02.1995.
Blaž Gotovac Numeričko modeliranje inženjerskih problema pomoću glatkih finitnih funkcija - - 28.04.1987.