Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 7 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Ana Baričević Doprinos razvoju održivog hibridnog mikroarmiranog betona primjenom produkata reciklaže otpadnih guma Dubravka Bjegović 14.11.2014.
Marija Jelčić Rukavina Karakterizacija samozbijajućih betona izloženih visokim temperaturama Dubravka Bjegović 18.07.2014.
Lino Fučić Definiranje sustava kontrole gradnje integriranjem ključnih parametara učinkovitosti i pouzdanosti građevina Dubravka Bjegović 30.05.2012.
Dalibor Sekulić Detekcija oštećenja u armiranobetonskim konstrukcijama elastičnim valovima Dubravka Bjegović 20.12.2011.
Marijana Serdar Granični uvjeti primjene korozijski otpornih čelika kao armatura u betonu Dubravka Bjegović 15.12.2011.
Ana Hranilović Trubić Projektiranje sastava betona otpornog na smrzavanje i odmrzavanje Dubravka Bjegović 28.09.2011.
Irina Stipanović Transport klorida u betonu - mjerenja i predviđanja Dubravka Bjegović 05.10.2009.