Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 303 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Karmen Kostanić Jurić Razvoj metodologije za primjenu pepela drvne biomase u betonu Nina Štirmer 29.11.2021.
Sonja Kolarić Standardizirana struktura informacijskoga modela gradnje prilagođena planiranju resursa u izvođačkom poduzeću Mladen Vukomanović 29.09.2021.
Jelena Kaluđer Mehanička svojstva nekoherentnog tla stabiliziranog geomrežama u uvjetima troosnog statičkog i cikličkog opterećenja Meho-Saša/Mensur Kovačević/Mulabdić 21.12.2020.
Marina Bagarić Higrotermalno ponašanje ventiliranih teških ovojnica zgrada Ivana Banjad Pečur 09.07.2020.
Martina Grubor Volumenske deformacije cementnih kompozita s recikliranim polimernim vlaknima iz otpadnih guma Nina Štirmer 05.06.2020.
Ivana Carević Karakterizacija cementnih kompozita s letećim pepelom od drvne biomase Nina Štirmer 03.06.2020.
Dominik Skokandić Probabilističko ocjenjivanje postojećih cestovnih mostova korištenjem mjerenja prometa u pokretu Ana Mandić Ivanković 29.04.2020.
Damjan Bujak Geometrijsko oblikovanje propusta ugrađenih u lukobran u svrhu povećanja učinkovitosti izmjene mora Dalibor Carević 15.11.2019.
Mario Jeleč Posmična otpornost križno lameliranih drvenih grednih elemenata Vlatka Rajčić 31.05.2019.
Mladen Srbić Pokazatelji seizmičke otpornosti stupova mostova bez suvremenog oblikovanja detalja za duktilno ponašanje Ana Mandić Ivanković 17.04.2019.
Željko Šreng Definiranje metodologije određivanja koeficijenta odumiranja pokazatelja fekalnog onečišćenja u uvjetima pronosa kroz krški vodonosnik Goran Lončar 13.02.2019.
Martina Zagvozda Nosivi sloj kolničkih konstrukcija nerazvrstanih cesta s biopepelom kao vezivom Tatjana Rukavina 21.12.2018.
Vedran Ivezić Razvoj modela za proračun površinskih komponenata bilance voda uz integraciju daljinskih istraživanja Damir Bekić 01.10.2018.
Matej Mihić Povezivanje zaštite na radu i informacijskog modeliranja gradnje kroz sustav integracije opasnosti Ivica Završki 27.09.2018.
Tamara Džambas Oblikovanje standardnih turbokružnih raskrižja Vesna Dragčević 11.07.2018.
Domagoj Nakić Primjena muljeva s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u betonskoj industriji Dražen/Nina Vouk/Štirmer 18.12.2017.
Marina Frančić Smrkić Otpornost betonskih elemenata armiranih recikliranim čeličnim vlaknima pri zamoru Domagoj Damjanović 15.12.2017.
Tihomir Dokšanović Bočno-torzijsko izvijanje aluminijskih elemenata s otvorenim nesimetričnim poprečnim presjekom Ivica/Damir Džeba/Markulak 15.11.2017.
Mariela Sjekavica Sustav za rano upozorenje kod upravljanja građevinskim projektima Mladen Radujković 19.10.2017.
Adis Skejić Numeričko modeliranje utjecaja interakcije armature i nekoherentnog zasipa u proračunu stabilnosti zidova od armiranoga tla Tomislav Ivšić 03.10.2017.