Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 45 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Ana Boras Osnove dimenzioniranja kanala površinske odvodnje Neven Kuspilić 28.09.2010.
Ante Rajčić Brodske prevodnice Neven Kuspilić 23.09.2014.
Boris Ratkajec Metode zaštite hidrotehničkih građevina od podlokavanja Neven Kuspilić 04.10.2010.
Bože Vržina Utjecaj klimatskih promjena na rizik od poplava Neven Kuspilić 22.09.2015.
Božidar Mitrović Oblikovanje ispusnih građevina Neven Kuspilić 28.09.2010.
Danijel Škifić Mehanizmi otkazivanja stabilnosti nasipa Neven Kuspilić 26.09.2017.
Dario Pavlović Hidraulički proračun pregrade Neven Kuspilić 04.10.2010.
Ela Petrina Pregled ADCP uređaja primjenjivih za mjerenje morskih struja Neven Kuspilić 24.09.2013.
Emili Nikolić Građevine na kanalima Neven Kuspilić 02.10.2012.
Gordana Marčetić Havarije pomorskih građevina Neven Kuspilić 16.09.2014.
Hrvoje Grubeša Proračun stabilnosti korita kanala Neven Kuspilić 04.10.2010.
Ivan Hafner Održivo upravljanje rizicima od poplava na slivu rijeke Rajne Neven Kuspilić 15.09.2015.
Ivan Periša Stabilnost korita kanala Neven Kuspilić 14.07.2009.
Ivan Žaja Oblikovanje propusta Neven Kuspilić 04.10.2010.
Ivan Babić Zahvat površinske vode za navodnjavanje Neven Kuspilić 29.09.2009.
Ivana Varga Zaštita obala malih vodotoka od erozije Neven Kuspilić 24.09.2013.
Ivica Begić Analiza funkcioniranja retencije Neven Kuspilić 29.09.2009.
Jasmina Dragičević Karakteristike materijala za oblaganje korištenih u hidrotehničkim projektima Neven Kuspilić 03.10.2011.
Jure Galošić Metode procjene vjerojatnosti pojave poplavnog događaja iz niza maksimuma i niza prekoračenja Neven Kuspilić 29.02.2016.
Karlo Martinović Analiza rada retencije na potoku Bliznecu Neven Kuspilić 25.09.2008.