Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 1715 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Matija Adaković Proračun konstrukcija po teoriji plastičnosti Joško Krolo 22.09.2015.
Bojan Adamović Jednoliko tečenje u otvorenim vodotocima male hrapavosti Vladimir Andročec 03.10.2011.
Nikola Adrović Unutarnje sile u grednim nosačima Višnja Tkalčević Lakušić 27.09.2011.
Đani Adžić Osnove Rosgenove klasifikacije otvorenih vodotoka Duška Kunštek 22.09.2015.
Irvin Ahatović Prozori i svjetlo Goran Poljanec 15.10.2008.
Anamarija Alagušić Betoni hidrotehničkih građevina Nina Štirmer 15.09.2015.
Marina Alagušić Ocjena stanja armiranobetonskih mostova Nina Štirmer 13.09.2011.
Ida Aleksić Proračun elemenata zidane stambene zgrade Zorislav Sorić 15.09.2009.
Martina Alibegić Utjecaj mineralnih dodataka na svojstva betona za kolnike Ivana Banjad Pečur 29.09.2009.
Nikolina Alilović Europski sustav upravljanja željezničkim prometom-ERTMS Stjepan Lakušić 03.10.2011.
Ivan Alpeza Deformacije pod opterećenjem običnog, mikroarmiranog i samozbijajućeg betona Dubravka Bjegović 03.10.2011.
Želimir Alvađ Dimenzioniranje gravitacijskog keja Marko Pršić 29.09.2009.
Filip Andabaka Trenje na kosini Višnja Tkalčević Lakušić 03.07.2012.
Vlatko Anderluh Analiza vodostaja na VS Jamnička kiselica Duška Kunštek 24.09.2013.
Nikola Andraši Oblikovanje grednih mostova Jure Radić 04.10.2010.
Anto Andrić Koso savijanje ravnih štapova Diana Šimić 14.07.2009.
Marko Andrić Mjerenje tlaka podzemne vode piezometrom Meho-Saša Kovačević 28.09.2010.
Ivan Andrijanić Kanijev postupak Krešimir Fresl 24.09.2013.
David Anđić Opći slučaj savijanja Ljudevit Herceg 05.07.2011.
Marko Anić Koso savijanje Ljudevit Herceg 13.09.2011.