Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 2125 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Filip Dusper Specifičnosti planiranja i izvedbe cestovnih prometnica u kršu Saša Ahac 14.07.2020.
Nikolina Kavelj Opći principi određivanja položaja ceste Saša Ahac 22.09.2020.
Neven Turković Vrednovanje idejnih rješenja DC414: dionica Sparagovići-Doli, poddionica Rudine-Brnjestroci Saša Ahac 08.09.2020.
Valentina Samaržija Polazišta za oblikovanje i korištenje raskrižja u naseljima Saša Ahac 08.09.2020.
Vjeko Igrec Vrednovanje idejnih rješenja DC414: dionica Sparagovići-Doli, poddionica Spoj na DC414-Sparagovići Saša Ahac 10.09.2019.
Tea Lukičević Vrednovanje idejnih rješenja DC414: dionica Sparagovići-Doli, poddionica Planina-Metohija Saša Ahac 24.09.2019.
Vlaho Žuvelek Vrednovanje idejnih rješenja DC414: dionica Sparagovići-Doli, poddionica Zabrđe-Rudine Saša Ahac 24.09.2019.
Nikola Štrbe Vrednovanje idejnih rješenja DC414:dionica Sparagovići-Doli, poddionica Čakli-Dole Saša Ahac 08.09.2020.
Filip Ravlić Integralni pristup odvodnji prometnih površina u urbanim sredinama Saša Ahac 22.09.2020.
Viktor Pernjek Odnos spregnutih dubina u vodnom skoku Vladimir Andročec 02.10.2012.
Daša Sinanović Hidraulika kanalske mreže Vladimir Andročec 29.09.2009.
Krunoslav Kuzmić Hidraulika građevne jame Vladimir Andročec 05.10.2009.
Antun Briški Sniženje razina podzemnih voda u građevinskoj jami Vladimir Andročec 06.07.2010.
Ružica Marić Otpor oblika u struji tekućina Vladimir Andročec 02.10.2012.
Petar Marić Vodni skok i slapište Vladimir Andročec 02.10.2012.
Iva Pervan Disipacija energije u vodnom skoku Vladimir Andročec 02.10.2012.
Goran Begonja Fizikalni model stacionarnog tečenja u cjevovodu pod tlakom Vladimir Andročec 27.09.2011.
Mariela Sjekavica Koeficijenti hrapavosti za vegetativne površine plavljenja Vladimir Andročec 13.09.2011.
Jelena Špika Proračun jednolikog toka u prizmatičnom koritu glavnog i inundacijskog toka Vladimir Andročec 13.09.2011.
Ivan Škaro Utjecaj površinske napetosti na prelijevanje Vladimir Andročec 27.09.2011.