Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 45 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Leo Aždajić Crpke i crpne stanice Neven Kuspilić 04.10.2010.
Ivan Babić Zahvat površinske vode za navodnjavanje Neven Kuspilić 29.09.2009.
Ljubica Baliban Pregled ADCP uređaja primjenjivih za mjerenja u otvorenim vodotocima Neven Kuspilić 23.09.2014.
Neven Bedeković Tipovi zahvata površinske vode Neven Kuspilić 29.09.2009.
Ivica Begić Analiza funkcioniranja retencije Neven Kuspilić 29.09.2009.
Marko Blažević Dimenzioniranje građevina na kanalima za navodnjavanje Neven Kuspilić 24.09.2019.
Ana Boras Osnove dimenzioniranja kanala površinske odvodnje Neven Kuspilić 28.09.2010.
Jasmina Dragičević Karakteristike materijala za oblaganje korištenih u hidrotehničkim projektima Neven Kuspilić 03.10.2011.
Jure Galošić Metode procjene vjerojatnosti pojave poplavnog događaja iz niza maksimuma i niza prekoračenja Neven Kuspilić 29.02.2016.
Tena Galović Akcijski plan za poplave na slivu rijeke Save Neven Kuspilić 10.11.2015.
Hrvoje Grubeša Proračun stabilnosti korita kanala Neven Kuspilić 04.10.2010.
Ivan Hafner Održivo upravljanje rizicima od poplava na slivu rijeke Rajne Neven Kuspilić 15.09.2015.
Luka Heljić Preljevi na nasipima Neven Kuspilić 05.07.2016.
Tomislav Huzjak Procjena štete od poplava Neven Kuspilić 23.09.2014.
Marko Kalauz Podvodni pregled mostova Neven Kuspilić 26.09.2017.
Mate Kuman Analiza rada retencije na potoku Vrapčaku Neven Kuspilić 25.09.2008.
Pavao Lukačić Analiza specifičnog dotoka na slivu rijeke Save Neven Kuspilić 17.09.2013.
Gordana Marčetić Havarije pomorskih građevina Neven Kuspilić 16.09.2014.
Karlo Martinović Analiza rada retencije na potoku Bliznecu Neven Kuspilić 25.09.2008.
Luka Maslać Poplava na slivu rijeke Save Neven Kuspilić 13.09.2016.