Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 32 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Mario Barlović Analiza opasnosti od poplava mora na području Dubrovačko-neretvanske županije Damir Bekić 21.09.2021.
Petar Grubišić Analiza opasnosti od poplava mora na području Šibensko-kninske županije Damir Bekić 21.09.2021.
Ema Borčić Analiza opasnosti od poplava mora na području Zadarske županije Damir Bekić 21.09.2021.
Filip Juzbašić Analiza opasnosti od poplava mora na području Rijeke i Kvarnera Damir Bekić 07.09.2021.
Kristina Bušljeta Analiza opasnosti od poplava mora na području Splitsko-dalmatinske županije Damir Bekić 13.07.2021.
Laura Dobravec Trendovi promjena snijega i leda u Hrvatskoj i Alpama Damir Bekić 23.02.2021.
Matej Lovošević Utjecaji oscilacija zračnih masa na klimu i vrijeme na području Hrvatske Damir Bekić 08.09.2020.
Luka Šikić Metoda linearnih rezervoara za propagaciju vodnog vala Damir Bekić 24.09.2019.
Antonio Marinac Prognoza protoka rijeke Drave metodom korelacija Damir Bekić 24.09.2019.
Matko Balenović Analiza osjetljivosti morfologije sliva i projektnog hijetograma na hidrogram otjecanja Damir Bekić 25.09.2018.
Luka Greguraš Analiza korelacije protoka i infiltracije na Dravskim hidroelektranama Damir Bekić 26.09.2017.
Luka Mikulandra Prosječne količine oborine na slivu rijeke Krapine Damir Bekić 27.09.2016.
Anna Kalfić Proračun direktnog otjecanja metodom kinematskog vala Damir Bekić 27.09.2016.
Rahela Mikulić Analiza hidrograma otjecanja na slivu rijeke Krapine Damir Bekić 27.09.2016.
Antonio Mrkić Proračun geomorfološkog trenutačnog jediničnog hidrograma Damir Bekić 27.09.2016.
Iva Soldo Određivanje vršnih protoka na slivu rijeke Krapinice Damir Bekić 27.09.2016.
Livija Šperanda Proračun direktnog otjecanja metodom SCS jediničnog hidrograma Damir Bekić 27.09.2016.
Dijana Nastovski Analiza hidrograma velikih vodnih valova na Dravskim elektranama Damir Bekić 22.09.2015.
Denis Bolić Hidrogrami direktnog i baznog otjecanja na rijeci Krapini Damir Bekić 22.09.2015.
Ivan Malenica Jedinični hidrogrami na rijeci Krapinici Damir Bekić 22.09.2015.