Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 56 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Ana Jakopec Korozijska otpornost čelične armature u mortovima s pepelom drvne biomase Nina Štirmer 21.09.2021.
Martina Bogić Volumenske deformacije mortova s pepelom drvne biomase Nina Štirmer 21.09.2021.
Igor Žagar Betonski proizvodi s pepelom drvne biomase Nina Štirmer 21.09.2021.
Anamaria Smolić Tvornička kontrola proizvodnje građevnih proizvoda Nina Štirmer 21.09.2021.
Borna Stanković Principi zelene gradnje Nina Štirmer 13.07.2021.
Emma Horvat Utjecaj mineralnih dodataka na svojstva betona Nina Štirmer 13.07.2021.
Matej Palorec Gospodarenje građevnim otpadom Nina Štirmer 23.02.2021.
Mia Martinović Sastav i svojstva opečnih zidnih elemenata Nina Štirmer 22.09.2020.
Vinko Radoš Građevni proizvodi od metala i legura Nina Štirmer 22.09.2020.
Ana Pavić Proizvodnja i ispitivanje asfaltnih mješavina Nina Štirmer 22.09.2020.
Grga Aleksić Primjena stakla u građevinarstvu Nina Štirmer 24.09.2019.
Lara Grigić Mineralni dodaci betonu Nina Štirmer 10.09.2019.
Ivan Piasevoli Usporedba sustava certificiranja održivosti zgrada Nina Štirmer 25.09.2018.
Alma-Dina Bašić Utjecaj pepela s dna peći na svojstva betona Nina Štirmer 25.09.2018.
Suzana Zrinušić Primjena pepela od drvne biomase u cementnim kompozitima Nina Štirmer 11.09.2018.
Matija Kušt Registracija tvari prema Uredbi REACH Nina Štirmer 11.09.2018.
Lucija Barišić Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje samozbijajućeg betona s polimernim vlaknima Nina Štirmer 10.07.2018.
Mateja Fabečić Plastično skupljanje samozbijajućeg betona s polimernim vlaknima iz otpadnih guma Nina Štirmer 26.09.2017.
Kristina Vujnović Geopolimerni betoni Nina Štirmer 13.09.2016.
Ivan Čolić Pregled armiranobetonskih konstrukcija pod vodom Nina Štirmer 05.07.2016.