Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 39 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Anamarija Babić Proračun čvrstoće pri savijanju Domagoj Damjanović 25.09.2018.
Lucija Lovrić Stanje naprezanja i deformacija aksijalno opterećenog štapa Domagoj Damjanović 25.09.2018.
Ana Družijanić Stabilnost tlačno opterećenih štapova Domagoj Damjanović 25.09.2018.
Anton Kovačević Hookeov zakon i mehaničke karakteristike materijala Domagoj Damjanović 10.07.2018.
Josip Čutura Geometrijske karakteristike poprečnih presjeka Domagoj Damjanović 26.09.2017.
Helena Balić Primjena i usporedba teorija čvrstoće Domagoj Damjanović 26.09.2017.
Tomislav Lebo Savijanje i koso savijanje Domagoj Damjanović 26.09.2017.
Josip Roso Savijanje kompozitnih nosača Domagoj Damjanović 12.09.2017.
Filip Borak Uzdužno opterećenje i deformacije štapova Domagoj Damjanović 12.09.2017.
Martina Martić Analiza ravnih štapova pri uvijanju Domagoj Damjanović 12.09.2017.
Ivan Sumpor Progibi i kutovi zaokreta pri savijanju Domagoj Damjanović 12.09.2017.
Manuela Šafranić Osnove proračuna konstrukcija u teoriji plastičnosti Domagoj Damjanović 11.07.2017.
Goran Antunović Stabilnost tlačno opterećenih štapova Domagoj Damjanović 27.09.2016.
Ivana Vladić Središte posmika pri savijanju tankonstijenih otvorenih poprečnih presjeka Domagoj Damjanović 27.09.2016.
Jakov Perišić Savijanje i koso savijanje Domagoj Damjanović 27.09.2016.
Ivan Vučemil Primjena jezgre poprečnog presjeka kod kosog savijanja i ekscentričnog pritiska Domagoj Damjanović 05.07.2016.
Lucija Đurković Kriteriji loma pri višeosnom stanju naprezanja Domagoj Damjanović 05.07.2016.
Filip Matika Hookeov zakon i mehaničke karakteristike materijala Domagoj Damjanović 22.09.2015.
Tomislav Lozušić Jezgra poprečnog presjeka pri savijanju i ekscentričnom pritisku Domagoj Damjanović 22.09.2015.
Goran Žufić Osnove teorije plastičnosti u proračunu konstrukcija Domagoj Damjanović 22.09.2015.