Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 32 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Rahela Mikulić Analiza hidrograma otjecanja na slivu rijeke Krapine Damir Bekić 27.09.2016.
Dijana Nastovski Analiza hidrograma velikih vodnih valova na Dravskim elektranama Damir Bekić 22.09.2015.
Luka Greguraš Analiza korelacije protoka i infiltracije na Dravskim hidroelektranama Damir Bekić 26.09.2017.
Mario Barlović Analiza opasnosti od poplava mora na području Dubrovačko-neretvanske županije Damir Bekić 21.09.2021.
Filip Juzbašić Analiza opasnosti od poplava mora na području Rijeke i Kvarnera Damir Bekić 07.09.2021.
Kristina Bušljeta Analiza opasnosti od poplava mora na području Splitsko-dalmatinske županije Damir Bekić 13.07.2021.
Petar Grubišić Analiza opasnosti od poplava mora na području Šibensko-kninske županije Damir Bekić 21.09.2021.
Ema Borčić Analiza opasnosti od poplava mora na području Zadarske županije Damir Bekić 21.09.2021.
Matko Balenović Analiza osjetljivosti morfologije sliva i projektnog hijetograma na hidrogram otjecanja Damir Bekić 25.09.2018.
Jasmin Turković Hidraulika drenažnih cijevi Damir Bekić 02.10.2012.
Antonia Marević Hidrogeološke prilike na Dravskim elektranama za vrijeme poplavnog vala 2010 Damir Bekić 23.09.2014.
Igor Škrlec Hidrogeološke prilike na Dravskim elektranama za vrijeme poplavnog vala 2011 Damir Bekić 23.09.2014.
Dominik Ivanjko Hidrogeološke prilike na Dravskim elektranama za vrijeme poplavnog vala 2012 Damir Bekić 23.09.2014.
Denis Bolić Hidrogrami direktnog i baznog otjecanja na rijeci Krapini Damir Bekić 22.09.2015.
Nikica Korda Ispitivanja podzemnih voda Damir Bekić 02.10.2012.
Ivan Malenica Jedinični hidrogrami na rijeci Krapinici Damir Bekić 22.09.2015.
Luka Šikić Metoda linearnih rezervoara za propagaciju vodnog vala Damir Bekić 24.09.2019.
Dario Borovac Mreža osnovne melioracijske odvodnje Damir Bekić 02.10.2012.
Kristijan Krnjus Određivanje propusnosti saturiranog tla Damir Bekić 25.09.2012.
Iva Soldo Određivanje vršnih protoka na slivu rijeke Krapinice Damir Bekić 27.09.2016.