Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 43 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Filip Ivančić Određivanje trajnosti betona u maritimnoj okolini Marijan Skazlić 12.07.2022.
Luka Nola Tehnologija izgradnje plinovoda korištenjem armiranobetonskih cijevi Marijan Skazlić 12.07.2022.
Petra Ljubimir Utjecaj metakaolina na svojstva sitnozrnatog betona Marijan Skazlić 21.09.2021.
Mia Marić Optimizacija svojstava betona za plutajuće pontone Marijan Skazlić 22.09.2020.
Dario Pranjić Trajnosna svojstva betona Marijan Skazlić 22.09.2020.
Stipe Acalin Usporedba mehaničkih svojstava glinobetona dijafragme Marijan Skazlić 09.07.2019.
Mateja Košćak Verifikacija primjenjivosti izraza za izračun modula elastičnosti betona Marijan Skazlić 25.09.2018.
Paula Popović Parametri žilavosti mikroarmiranog betona Marijan Skazlić 10.07.2018.
Matea Sruk Ispitivanje svojstava mikroarmiranog betona Marijan Skazlić 26.09.2017.
Keti Kristović Beton visokih uporabnih svojstava s dolomitnim agregatom Marijan Skazlić 12.09.2017.
Katarina Živković Skupljanje bijelog betona Marijan Skazlić 27.09.2016.
Lana Alberta Hadaš Moduli elastičnosti betona kod povijesnih građevina Marijan Skazlić 27.09.2016.
Dorotea Sremec Nerazorno ispitivanje tlačne čvrstoće betona Marijan Skazlić 27.09.2016.
Josip Škara Mikroarmirani beton visokih tlačnih čvrstoća sa čeličnim vlaknima Marijan Skazlić 27.09.2016.
Ivan Kosalec Nerazorno ispitivanje betona metodom sklerometra i ultrazvuka Marijan Skazlić 27.09.2016.
Tihana Krnjak Cementni mortovi ultra visoke čvrstoće Marijan Skazlić 27.09.2016.
Karmen Lojpur Betoni visokih uporabnih svojstava s dolomitnim agregatom Marijan Skazlić 27.09.2016.
Natali Kolega Trajnosna svojstva bijelog betona Marijan Skazlić 05.07.2016.
Dominik Husnjak Sanacijski mort Marijan Skazlić 22.09.2015.
Ema Pisačić Svojstva trajnosti bijelog betona Marijan Skazlić 15.09.2015.