Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 45 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Karlo Martinović Analiza rada retencije na potoku Bliznecu Neven Kuspilić 25.09.2008.
Ivan Periša Stabilnost korita kanala Neven Kuspilić 14.07.2009.
Ivan Babić Zahvat površinske vode za navodnjavanje Neven Kuspilić 29.09.2009.
Neven Bedeković Tipovi zahvata površinske vode Neven Kuspilić 29.09.2009.
Ivica Begić Analiza funkcioniranja retencije Neven Kuspilić 29.09.2009.
Toni Miše Sustav obrane od poplave Srednje posavlje Neven Kuspilić 29.09.2009.
Marin Mišlov Kanali u sustavima za navodnjavanje Neven Kuspilić 29.09.2009.
Ana Boras Osnove dimenzioniranja kanala površinske odvodnje Neven Kuspilić 28.09.2010.
Božidar Mitrović Oblikovanje ispusnih građevina Neven Kuspilić 28.09.2010.
Leo Aždajić Crpke i crpne stanice Neven Kuspilić 04.10.2010.
Hrvoje Grubeša Proračun stabilnosti korita kanala Neven Kuspilić 04.10.2010.
Dario Pavlović Hidraulički proračun pregrade Neven Kuspilić 04.10.2010.
Boris Ratkajec Metode zaštite hidrotehničkih građevina od podlokavanja Neven Kuspilić 04.10.2010.
Ivan Žaja Oblikovanje propusta Neven Kuspilić 04.10.2010.
Luka Pinčar Pristup analizi podlokavanja oko hidrotehničkih građevina Neven Kuspilić 27.09.2011.
Nikola Žutić Crpne stanice za meloracijsku odvodnju Neven Kuspilić 27.09.2011.
Jasmina Dragičević Karakteristike materijala za oblaganje korištenih u hidrotehničkim projektima Neven Kuspilić 03.10.2011.
Gordana Marčetić Havarije pomorskih građevina Neven Kuspilić 16.09.2014.
Ljubica Baliban Pregled ADCP uređaja primjenjivih za mjerenja u otvorenim vodotocima Neven Kuspilić 23.09.2014.
Mate Kuman Analiza rada retencije na potoku Vrapčaku Neven Kuspilić 25.09.2008.