Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 27 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Tea Cvitanović Idejno rješenje sustava vodoopskrbe naselja Ličko Petrovo Selo Dražen Vouk 22.09.2015.
Matej Ešegović Tehnička rješenja uklanjanja fosfora na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Dražen Vouk 22.09.2015.
Monika Bilić Aeracija bioloških reaktora na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Dražen Vouk 27.09.2016.
Katarina Džeko Idejno rješenje odvodnje otpadnih voda naselja Blace Dražen Vouk 29.02.2016.
Ivan Đebro Prepoznavanje i uklanjanje problema u radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Dražen Vouk 13.09.2016.
Mate Mioč Solarno sušenje mulja Dražen Vouk 05.07.2016.
Sara Bolonja Idejno rješenje podmorskog ispusta s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 31500 ES Dražen Vouk 26.09.2017.
Tomislav Filip Bosanac Idejno rješenje polja za ozemljavanje mulja kapaciteta 10000ES Dražen Vouk 12.09.2017.
Petra Cesarec Idejno rješenje nadogradnje UPOV-a kapaciteta 1200000ES s uklanjanjem fosfora Dražen Vouk 26.09.2017.
Paula Kardum Biološko uklanjanje fosfora Dražen Vouk 26.09.2017.
Katarina Malenica Idejno rješenje pogona za solarno sušenje mulja kapaciteta 43500 ES Dražen Vouk 12.09.2017.
Josip Peić Idejno rješenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s drugim stupnjem pročišćavanja kapaciteta 5000ES Dražen Vouk 26.09.2017.
Mihaela Petrović Uklanjanje fosfora na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Dražen Vouk 12.09.2017.
Dora Salopek Solarno sušenje mulja Dražen Vouk 11.07.2017.
Adriana Bolf Polja za ozemljavanje mulja u Hrvatskoj Dražen Vouk 10.07.2018.
Antonela Domović Idejno rješenje polja za ozemljavanje mulja na UPOV 25000 ES Dražen Vouk 25.09.2018.
Anđela Dukić Idejno rješenje pogona za solarno sušenje mulja na UPOV 25000 ES Dražen Vouk 11.09.2018.
Robert Fliszar Idejno rješenje ispuštanja pročišćenih voda aglomeracije Kraljevica u more Dražen Vouk 25.09.2018.
Martina Kovačević Studija o utjecaju ispuštanja sanitarnih otpadnih voda na rijeku Krapinu na dionici od Bedekovčine do ušća u rijeku Savu Dražen Vouk 11.09.2018.
Andro Radović Idejno rješenje UPOV-a Župa Dubrovačka s II. stupnjem pročišćavanja Dražen Vouk 25.09.2018.